Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa IX: Todistukset ja lausunnot

Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa IX: Todistukset ja lausunnot Kuva 1 / 1

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla. Aiemmat osat ovat ilmestyneet 17.2., 19.2., 21.2., 24.2, 26.2., 28.2., 3.3. ja 5.3. Seuraava osa ilmestyy maanantaina 10.3.

Nykyiset ohjeet

Todistuksia ja lausuntoja antaessaan lääkärin tulee muistaa olevansa puolueeton todistaja ja asiantuntija, jonka lausunnon on perustuttava huolellisen tutkimuksen antamiin objektiivisiin havaintoihin ja niiden kriittiseen arviointiin sekä muihin tosiseikkoihin, jotka lääkäri on saanut tietoonsa.

Ehdotus

Todistuksia ja lausuntoja antaessaan lääkäri toimii yhteiskunnan oikeuttamana puolueettomana asiantuntijana. Lausunnon on perustuttava huolellisen tutkimuksen antamiin objektiivisiin havaintoihin sekä niiden ja taustatietojen kriittiseen arviointiin.

Perustelut

Selkeytetään lääkäriltä edellytettyä kaksoisroolia. Toisessa roolissaan lääkäri potilasta hoitaessaan toimii potilaan parhaaksi kaikin mahdollisin tavoin. Todistaessaan tai lausuntoa kirjoittaessaan lääkäri ei toimi potilaansa asianajajana vaan yhteiskunnan asettamana asiantuntijana.

Sisältöä ei ole muutettu, mutta tekstiä on tiivistetty ja modernisoitu.

Tekstissä päädyttiin "kriittiseen" arviointiin, mutta mukana keskusteluissa on ollut myös "lääketieteellinen" arviointi. Kaikki taustaseikat eivät välttämättä ole luonteeltaan lääketieteellisiä.

Aiemmin ilmestynyt:

Osa I: Esipuhe ja Lääkärin velvollisuudet
Osa II: Lääkärin käytös
Osa III: Potilaan kohtelu
Osa IV: Potilaan itsemääräämisoikeus
Osa V: Ammattitaidon ylläpitoOsa VI: Lääketieteellinen tutkimusOsa VII: LuottamuksellisuusOsa VIII: Tarpeellinen hoito ja palkkiot

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi