Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa VI: Lääketieteellinen tutkimus

Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa VI: Lääketieteellinen tutkimus Kuva 1 / 1

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla. Aiemmat osat ovat ilmestyneet 17.2., 19.2., 21.2., 24.2 ja 26.2. Seuraava osa ilmestyy maanantaina 3.3.

Nykyiset ohjeet

Jos lääkäri toivoo potilaansa osallistuvan lääketieteelliseen tutkimukseen, jossa poiketaan tilan normaalista tutkimuksesta tai hoidosta, on lääkärin saatava ­tähän potilaalta suostumus, jonka potilas on painostamatta antanut vapaasta tahdostaan, tutkimuksesta ja sen aiheuttamista lisärasituksista ja riskeistä perillä ollen. Tutkimuksessa on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä tutkimustyötä ­koskevia julistuksia ja viranomaisten ohjeita.

Ehdotus

Lääkärin tulee edistää tieteenalansa tutkimusta. Lääketieteellisessä tutkimuksessa lääkärin on noudatettava tietoon perustuvan suostumuksen periaatetta ja muita Helsingin julistuksen vaatimuksia.

Perustelut

”Clinical research is a moral duty” on tämän kohdan ydin.

Lääkärin tulee suhtautua tutkimukseen myönteisesti ja auttaa osaltaan tutkimuksessa, vaikka kyseessä ei olisi juuri hänen potilaansa tai hän ei itse olisikaan tutkimusta tekemässä. Siten hän suhtautuu myönteisesti, jos häneltä pyydetään apua tai tukea potilastutkimuksen tekemiseen.

Kaikki lääkärit ovat kriittisen tiede­yhteisön jäseniä. Jokainen lääkäri on osaltaan vastuussa lääketieteen edistymisestä ja lisäämässä ymmärtämystä tieteellisestä työstä.

Lääkäri on oman työyhteisönsä työn vastuullinen laadun ja tuloksellisuuden parantaja ja siten hänen vastuullaan on tehdyn työn vaikuttavuuden mittaaminen.

Teksti painottaa potilastutkimuksen keskeistä periaatetta – tietoon perustuvaa suostumusta.

Viittaus Helsingin julistukseen on ymmärrettävästi ongelmallinen, koska tekstissä viitataan toiseen ohjeeseen. Helsingin julistuksen luonne, maine ja ’kotimaisuus’ painoi vaakaa niin, että nimenomainen maininta tekstissä nähtiin viisaaksi. On myös mahdotonta tiivistää Helsingin julistus pariin lauseeseen.

Aiemmin ilmestynyt:

Osa I: Esipuhe ja Lääkärin velvollisuudet
Osa II: Lääkärin käytös
Osa III: Potilaan kohtelu
Osa IV: Potilaan itsemääräämisoikeus
Osa V: Ammattitaidon ylläpito

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi