30–60–90-laki on monelle outo

Lakimuutos terävöitti työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisyä runsas vuosi sitten, mutta tiedoissa on edelleen parantamisen varaa.

Uudistus on tiivistänyt työnantajan, työntekijän, työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyötä. On kuitenkin ilmennyt tilanteita, joissa 90 ­sairauslomapäivän jälkeen erikoislääkäri kirjoittaa potilaalle kuukausien sai­rausloman ilman muiden tahojen konsultoimista. Tyypillisesti näin käy psy­kiatriassa.

– Pitäisi olla yhteydessä työpaikkaan ja työterveyshuoltoon ja katsoa, onko sairausloma paras vaihtoehto. Jos psykiatri ei tiedä uusista tuulista, niin mennään eri tahtia, ylilääkäri Riitta Sauni Työterveyslaitoksesta sanoo.

Saunin mukaan käytäntöä pitäisi kehittää niin, että potilaalla olisi 90 päivän jälkeen vielä toinenkin tarkistuspiste. Siinä katsottaisiin, onnistuuko esimerkiksi osittainen töihin ­paluu.

Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen on samaa mieltä. Kevassa suunnitellaan parhaillaan, miten ammatillisen kuntoutuksen tarve päästäisiin kartoittamaan entistä aikaisemmin.

– Työhönpaluun tulokset ovat sel­keästi parempia, kun henkilö hakeutuu ammatillisen kuntoutuksen piiriin ­ennen sairauspäivärahakauden loppua, Ropponen toteaa.

Työkyvyn tarkastelupisteet

30 päivää: Työnantaja ilmoittaa työntekijän sairauslomasta työterveyshuoltoon viimeistään, kun poissaolo on jatkunut kuukauden. Työterveyshuollon tiimi selvittää, mistä sairauspoissaolot ovat kertyneet.

60 päivää: Työnantaja hakee sairauspäivärahaa Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Jos sairauspoissaolo jatkuu, lääkäri tekee B-lausunnon ja ottaa kantaa kuntoutuksen tarpeeseen.

90 päivää: Lääkäri tekee terveystarkastuksen ja antaa lausunnon työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista viimeistään, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä. Ennen lausunnon tekemistä työterveyshuolto neuvottelee tilanteesta työntekijän ja työnantajan kanssa.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lisätietoa: Työterveyslaitos

Lue lisää:
Työnilon puolestapuhuja
Työn imu on hyväksi terveydelle
Räätälöinti auttaisi jaksamaan pidemmän työuran

Sairaaloiden rakennemuutokset vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn
Osasairausvapaa on vaikuttava ja kustannustehokas hoito