B-lausunto aiheuttaa epäselvyyksiä terveyskeskuksissa

Osa perii erityiskorvattavan lääkehoidon B-lausunnosta maksun, vaikka ei saisi.

Terveyskeskuksissa on epäselvyyksiä erityiskorvattavien lääkkeiden takia annettavien B-lausuntojen maksuista. Osa terveyskeskuksista perii potilailta maksun, vaikka oikeusasiamiehen mukaan näin ei saisi tehdä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen teki maaliskuussa ratkaisun Kuusamon terveyskeskuksen tapauksesta. Terveyskeskus peri maksuja ja perusteli käytäntöä Kuntaliiton kannanotolla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehdyn ylilääkärikyselyn mukaan suurin osa alueen terveyskeskuksista peri erityiskorvattavan lääkehoidon B-lausunnosta maksun vuosina 2015–2016.

Oikeusasiamiehen mukaan toimintatapa on ristiriidassa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen kanssa. Lausunto liittyy hoitoon, ja siksi sen pitää olla maksuton perusterveydenhuollossa.

– Nykyisen lainsäädännön perusteella voi olla epäselvää ja tulkinnanvaraista, milloin on kysymys lääkärin antamista todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon ja joista siis voidaan periä maksu, oikeusasiamiehen ratkaisussa sanotaan.

Oikeusasiamiehen mukaan asia pitäisi määritellä laissa tyhjentävästi ja täsmällisesti.

Miia Soininen

Kuva: Mikko Käkelä