COVID-19-infektion sairastaneilla nuorilla parempi elämänlaatu

Taudin läpikäyneet tanskalaisnuoret raportoivat myös lyhytaikaisia oireita vähemmän kuin terveinä pysyneet.

Koronapandemia on vaikuttanut nuorten elämään paljon. Osa on sairastanut infektion ja kaikkien elämä on muuttunut pandemian sulkujen ja rajoitusten vuoksi. COVID-19-taudin sairastaneet tanskalaisnuoret raportoivat kuitenkin lyhytaikaisia oireita vähemmän kuin terveinä pysyneet ja heidän elämänlaatunsa oli parempi.

Tutkimukseen kutsuttiin kaikki tanskalaiset 15–18-vuotiaat nuoret, joilla SARS-CoV-2-testi oli positiivinen tammikuun 2020 ja heinäkuun 2021 välillä sekä nelinkertainen määrä verrokkeja, yhteensä yli 120 000 nuorta. Heiltä kysyttiin oireista, koulunkäynnistä ja elämänlaadusta validoituja kyselylomakkeita käyttäen. Sairastaneista 27,3 % ja verrokeista 22,3 % vastasi kyselyyn (keski-ikä oli 17,6 v, 58 % naisia).

Koronainfektion sairastaneilla oli useammin jokin tautiin liitetyistä pitkittyneistä oireista kuin verrokeilla (61,9 % vs. 57,0 %). Tavallisimmat pitkäaikaisoreet olivat päänsärky, ruokahalun menetys ja väsymys. Oireet vähenivät, kun sairastumisesta kulunut aika piteni.

Sairastaneilla oli vähemmän lyhytaikaisia oireita (CSSI-24-keskiarvo 10,7 vs. 11,9) ja parempi elämänlaatu (PedsQL 88,7 vs. 86,5) kuin verrokeilla. Poissaoloja koulusta sairastaneilla oli useammin 16 päivää tai enemmän (10,5 % vs. 8,2 %).

Tutkijat selittävät COVID-19-taudin sairastaneiden parempaa elämänlaatua sillä, että verrokit ovat ehkä noudattaneet rajoituksia tiukemmin kuin sairastuneet, ja tämä on heikentänyt heidän elämänlaatuaan.

Kikkenborg Berg S, Dam Nielsen S, Nygaard U ym. Long COVID symptoms in SARS-CoV-2-positive adolescents and matched controls (LongCOVIDKidsDK): a national, cross-sectional study. Lancet Child Adolesc Health, verkossa ensin 7.2.2022. doi: 10.1016/S2352-4642(22)00004-9

Helena Liira

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.