Elämäni kirja

Suomen Toimintaterapeuttiliiton uusi julkaisu edistää yksilöllistä kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa.

Terveydenhuollon palvelut pitäisi pystyä sovittamaan jokaisen ihmisen yksilölliseen arkeen, painottaa Suomen Toimintaterapeuttiliitto. Liiton mukaan merkityksellinen toiminta on jokaisen kansalaisen perusoikeus myös silloin, kun sairaus tai toimintakyvyn heikkeneminen asettaa haasteita sen toteuttamiselle.

– Merkityksellisen toiminnan huomioon ottaminen on tärkeää, kun siirrymme terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen asiakkaiksi, saamme ohjeita elintapojen muuttamiseen tai joudumme järjestämään arjen toiminnot uudella tavalla säännöllisesti toistuvien sairaalakäyntien takia tai ehkä muutamme asumaan palvelutaloon tai läheisemme sairastuu vakavasti, kertoo liiton tiedote.

Uuden julkaisun avulla toimintaterapeutit haluavat edistää yksilöllisiä kohtaamisia erilaisissa elämäntilanteissa. Elämäni kirjaan kirjataan omia tapoja ja tottumuksia: Mitä haluat syödä, kuunnella ja harrastaa, mitä toiveita sinulla on siitä, miten sinusta huolehditaan ja kuka saa olla osallisena hoitopäätöksiä tehtäessä jne. Kirjan voi täyttää itse tai sen voi antaa omaisille ja läheisille täytettäväksi.

Suomessa on 2 500 toimintaterapeuttia. He työskentelevät esimerkiksi yleis- ja erikoissairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa, avoterveydenhuollon toimipisteissä, järjestöissä sekä yrittäjinä. Lauantaina 27.10. vietetään kansainvälistä toimintaterapiapäivää.

Elämäni kirjan voi tilata osoitteesta toimisto@toimintaterapeuttiliitto.fi. Kirja on myös ladattavissa osoitteessa www.toimintaterapeuttiliitto.fi.

Lue lisää jutun aiheesta