Eteisvärinäpotilaan ennuste kansainvälisessä vertailussa

Selvitys toi esille suuria eroja eteisvärinän hoidossa ja ennusteessa.

Eteisvärinän hoitomahdollisuudet ja ennuste ovat parantuneet nopeasti. Väestön vanhetessa eteisvärinä komplikaatioineen kuormittaa kuitenkin länsimaista terveydenhuoltojärjestelmää yhä raskaammin. Nyt laaja monikansallinen selvitys tuo esille taudin monimuotoisuuden ja hoidon ongelmat erityisesti kehittyvien maiden erilaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä.

Laajassa prospektiivisessa rekisteritutkimuksessa kerättiin kattavasti tietoja eteisvärinän takia päivystykseen hakeutuneista potilaista ja vuoden seurannan aikana ilmaantuneista sydäntapahtumista. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 15 000 potilaasta 47 maasta kattaen kaikki maanosat.

Vuoden kuluessa päivystyskäynnistä kuoli 11 % potilaista. Kuolleisuus oli suurin Etelä-Amerikassa ja Afrikassa (17–20 %). Kuolleisuus oli yli kaksin­kertainen myös niillä potilailla, joilla eteisvärinä ei ollut päivystyskäynnin pääasiallinen syy. Lähes kolmannes kuolemista johtui sydämen vajaatoiminnasta, aivoinfarkti aiheutti puolestaan 8 % kuolemista. Aivoinfarkteja ilmeni eniten Afrikassa, Kiinassa ja Etelä-Aasian maissa, joissa myös antikoagulaatio­hoitoa käytettiin vähiten (alle 20 %) ja hoito toteutui huonoiten, niin että arvot olivat hoitoalueella vain noin kolmanneksen hoitoajasta.

Selvitys toi esille suuria eroja eteisvärinän hoidossa ja ennusteessa. Osa alueellisista eroista oli vaikeasti selitettävissä, vaikka esimerkiksi Intiassa eteisvärinän taustalla oli edelleen usein reumaattinen sydänsairaus ja siksi potilaat olivat selvästi nuorempia kuin länsimaissa.

Lähde: Healey JS, Oldgren J, Ezekowitz M ym. Occurrence of death and stroke in patients in 47 countries 1 year after presenting with atrial fibrillation: a cohort study. Lancet, verkossa ensin 8.8.2016, doi: 10.1016/S0140-6736(16)30968-0

Kirjoittaja:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Panthermedia