Eutanasiaklinikka hyväksyi neljänneksen pyynnöistä

Tutkijat selvittivät, keiden eutanasiapyynnöt hyväksyttiin hollantilaisklinikalla, jonka puoleen voi kääntyä, jos oma lääkäri ottaa kielteisen kannan.

Alankomaissa eutanasia sallittiin vuonna 2002. Vuonna 2012 aloittanut Levenseindekliniek ("elämän lopun klinikka") on tarkoitettu potilaille, joiden eutanasiapyyntöön hoitava lääkäri on ottanut kielteisen kannan.

Jama Internal Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, keitä Levenseindekliniekin potilaiksi hakeutui ja keiden pyynnöt klinikalla hyväksyttiin.

Alankomaissa eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurhan kriteereinä on, että potilas pyytää sitä vapaaehtoisesti ja asiaa tarkkaan harkittuaan. Hoitavan lääkärin tulee olla sitä mieltä, että potilaan kärsimykset ovat sietämättömiä ja ennuste toivoton, eikä hyviä vaihtoehtoja ole. Hoitavan lääkärin tulee myös konsultoida ainakin yhtä, riippumatonta lääkäriä.

Levenseindekliniekin tarkoitus on auttaa potilaita, joiden kohdalla lailliset edellytykset täyttyvät muuten, mutta heidän vakituinen lääkärinsä ei ole eutanasiaa puoltanut.

Lähes puolet hylätään

Tutkimuksen mukaan Levenseindekliniekille tuli ensimmäisen toimintavuoden aikana 709 eutanasiapyyntöä. Osaa ei tutkimusaikana ehditty käsitellä tai niissä oli epäselvyyksiä. Kaikkiaan 645 hakemusta otettiin mukaan tutkimukseen. Eutanasiapyynnöistä neljännes hyväksyttiin. Hakemuksista 46,5 prosenttia hylättiin. Potilaista 19,2 prosenttia kuoli, ennen kuin hakemus ehdittiin arvioida, ja 9,1 prosenttia veti hakemuksensa pois.

Alankomaissa eutanasiapyynnöistä hyväksytään tavallisesti noin 32–45 prosenttia. Tutkijoiden mukaan oli odotettavissa, että osuus olisi Levenseindekliniekillä pienempi. Klinikan potilaissa ennustettiin jo etukäteen olevan paljon epätyypillisiä tapauksia. Osa potilaista oli pyytänyt eutanasiaa jo useilta lääkäreiltä, mikä lisäsi todennäköisyyttä, että potilas ei täyttänyt lain ehtoja.

Klinikalle hakeutuu epätyypillisiä potilaita

Eniten klinikalla hyväksyttiin eutanasiapyyntöjä, joissa syynä oli somaattinen sairaus tai kognitiivinen rappeutuminen.

Monet niistä, joiden hakemus hylättiin, mainitsivat kokemansa kärsimyksen muodoksi yksinäisyyden ja psyykkisen kärsimyksen. Psyykkisistä syistä eutanasiaa hakevien oli vaikeinta saada puoltava päätös. Heistä viiden prosentin pyyntö hyväksyttiin.

Klinikalla hyväksyttiin enemmän yli 80-vuotiaiden potilaiden hakemuksia kuin Alankomaissa keskimäärin. Klinikalla yli 80-vuotiaiden osuus oli 53,7 prosenttia, kun keskimäärin vanhusten osuus eutanasiaan päätyvistä on Alankomaissa 24,5 prosenttia. Tätä tutkimuksessa selitetään sillä, että klinikalle tuli paljon hakemuksia monisairailta potilailta, joiden sairaudet eivät olleet kuolemaanjohtavia, sekä potilailta, jotka olivat väsyneet elämään. Tällaisten potilaiden on muita vaikeampi löytää eutanasiapyyntöön suostuvaa lääkäriä. Elämään väsymisen vuoksi eutanasiaa pyysi 40 potilasta. Heistä yhdentoista pyyntö hyväksyttiin.

Tavallisesti Alankomaissa eutanasiaan tai lääkäriavusteiseen itsemurhaan päätyvistä potilaista 79 prosenttia on syöpäpotilaita. Levenseindekliniekillä osuus oli 23 prosenttia. Myös tätä pidettiin tutkimuksessa odotettuna tuloksena, sillä lääkäreiden tiedetään puoltavan eutanasiaa todennäköisimmin pitkälle edenneen syövän kohdalla. Siksi näiden potilaiden ei odotettukaan päätyvän klinikalle.

Potilaat täyttävät hakemuksen

Levenseindekliniekin potilaaksi hakeudutaan täyttämällä hakemus, jossa kuvataan eutanasian pyytämisen syyt. Tämän jälkeen klinikan lääkäri-hoitaja-työpari vierailee potilaan luona. Potilaan pitää myöntää klinikalle pääsy terveystietoihinsa. Klinikalla myös edellytetään, että potilas on puhunut eutanasiatoiveestaan hoitavan lääkärinsä kanssa.

Myös klinikan henkilökunta keskustelee hoitavan lääkärin kanssa siitä, miksi tämä on päätynyt hylkäämään eutanasiapyynnön.

Jos klinikan henkilökunta on tässä vaiheessa sitä mieltä, että pyyntöön pitäisi suostua, konsultoidaan riippumatonta lääkäriä, joka on erityisesti koulutettu arvioimaan eutanasiapyyntöjä. Jos lääkäri-hoitaja-työpari, konsultoitu lääkäri, klinikan toinen lääkäri ja lakimies ovat kaikki sitä mieltä, että eutanasiapyyntöön pitäisi suostua, hakemus hyväksytään.

Omaisten tuki tärkeää

Perheellisten potilaiden oli muita helpompi saada klinikalta myöntävä päätös eutanasiapyyntöön. Tutkijat arvioivat, että läheisten ihmisten tuki vaikutti klinikan päätökseen. Tutkimuksessa arvioidaan, että klinikan kohdalla omaisten merkitys lienee isompi kuin eutanasiapyynnöissä yleisesti. Alankomaissa eutanasiapyynnön vastaanottaja ja sen toteuttaja on usein perhelääkäri, joka tuntee potilaansa hyvin. Koska klinikan lääkäreiltä tällainen pitkäaikainen potilassuhde puuttuu, he nojaavat enemmän omaisten kantoihin.

Klinikan hyväksymistä 162 eutanasiapyynnöstä 92 toteutettiin klinikalla. Hoitava lääkäri toteutti eutanasian 23 tapauksessa. Lopuissa 47 tapauksessa hoitava lääkäri suostui toteuttamaan eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan lähitulevaisuudessa.

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että monet alankomaalaiset lääkärit ovat haluttomia hyväksymään eutanasian epätavallisista syistä, kuten psyykkisistä syistä tai siksi, että potilas on väsynyt elämään. Klinikan henkilökunnalla oli tässä suhteessa hieman muita väljempi kanta eutanasiaan.

Klinikalla päädyttiin kuitenkin usein samaan lopputulokseen kuin hoitava lääkäri aiemmin. Mitä pitempään ja useammalta lääkäriltä potilas oli eutanasiaa hakenut, sitä epätodennäköisempää oli, että Levenseindekliniekilläkään hänen pyyntöönsä suostuttiin. Syynä oli oletettavasti se, että nämä potilaat eivät täyttäneet lain vaatimuksia.

Lue myös:
Puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian
Itsemurhaturismi lisääntyy
Usko, toivo ja rakkas

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.