Fimea testasi D-vitamiinilääkkeitä

Testitulosten mukaan lääkkeinä myytävien D-vitamiinien laadunvarmistuksen tasoon voidaan luottaa.

Fimean valvontalaboratorio on tutkinut kolmasosan lääkkeinä myytävistä D3-vitamiinia sisältävistä tableteista. Tutkitun otoksen tulosten perusteella D-vitamiinilääkkeiden laatuun voidaan luottaa: valmisteet sisälsivät D-vitamiinia 98–124 % ilmoitetusta määrästä.

Tutkimuksessa huomioitiin pitoisuusmäärityksiin liittyvät ongelmat, erilaiset apuaineet ja D-vitamiinin liukenemiseen vaikuttavat kalsiumsuolat.

Fimean valvontalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio, jonka pätevyysalueita ovat lääkkeiden ja lääkeaineita sisältävien tuotteiden testaus.

Evira tiedotti aiemmin tällä viikolla, että myös ravintolisiksi laskettavien D-vitamiinien omavalvonta on pääosin kunnossa. Eviran selvitys koski niitä yrityksiä ja ravintolisiä, joiden D-vitamiinipitoisuudet osoittautuivat Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa merkittävästi ilmoitettua alhaisemmiksi.

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.