Genomistrategiaa laaditaan avoimessa hengessä

Kansallinen genomistrategiaa varten on asetettu työryhmä. Ideana on kutsua myös kansalaiset ottamaan kantaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut työryhmän laatimaan kansallista genomistrategiaa. Tavoitteena on laatia suunnitelma toimenpiteistä, jotka mahdollistavat ihmisen perimästä saatavan tiedon tehokkaan hyödyntämisen suomalaisessa terveydenhuollossa.

Genomitiedolla tarkoitetaan ihmisen koko perimästä saatavaa tietoa. Kun perimän tutkimusmenetelmät kehittyvät, voidaan suuntautua enemmän kohti henkilökohtaista lääketiedettä, jossa tieto ihmisen perimästä ohjaa hoitopäätöksiä. Tätä tietoa voidaan käyttää yhä enemmän myös sairauksien ehkäisyssä.

Genomitiedon hyödyntämiseen terveydenhuollossa liittyy monia selvitettäviä asioita. On tärkeää huolehtia esimerkiksi geenitestien vaikuttavuuden arvioinnista, laadunvarmistuksesta, tietosuojasta sekä terveydenhuollon henkilöstön koulutuksesta. Lisäksi on laadittava suunnitelma siitä, miten kustannuksia hallitaan.

Kuka omistaa geenitiedon?

Työryhmä järjestää syksyn aikana useita työpajoja erilaisista strategiaan liittyvistä teemoista. Ensimmäisessä työpajassa keskustellaan siitä, kuka omistaa genomitiedon. Muissa työpajoissa keskustellaan geeniteknologian vaikutuksesta terveydenhuoltoon, eettisistä kysymyksistä, tutkimuksesta, innovaatioista ja kaupallisuudesta sekä terveydenhuollon tietojärjestelmistä.

Lisäksi kuntalaiset pääsevät ottamaan kantaa strategiaan.

Strategian laatimisessa STM tekee yhteistyötä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Tavoitteena on, että strategialuonnos lähetettäisiin laajalle lausuntokierrokselle vuoden vaihteessa ja strategia luovutettaisiin ministeriölle maaliskuun lopussa 2015.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Pixmac