Hedelmällisyys ja pitkäikäisyys – löytyykö yhteys?

Kukaan artikkelien kirjoittajista ei mitenkään vahvasti suositellut raskauksien tietoista siirtämistä myöhäiselle iälle.

Luonnollinen hyvä lisääntymiskyky, sen häiriöt ja naisen myöhäisen iän raskaudet sekä näiden ilmiöiden yhteys naisen elinikään ovat viime vuosikymmenenä herättäneet mielenkiintoa. Asiaa käsiteltiin alan lehdessä peräti viidessä katsauksessa, joissa haettiin hedelmällisyyden ja pitkän eliniän yhteisiä geneettisiä, epigeneettisiä, mitokondriaalisia ja transkriptiomekanismeja.

Hyvä hedelmällisyys ja pitkä elinikä yhdistyvät muun muassa telomeerin ja apoptoosin toimintojen säätelymekanismeissa ja FoxO-transkriptiotekijöiden kohdalla, kun taas ApoE-geeni näyttää vaikuttavan päinvastoin. Raskauteen liittyvä elintoimintojen biologinen stimulaatio saattaa myös olla tärkeä eliniän kannalta.

Eläinkokeissa on todettu verensiirron nuorelta iäkkäälle yksilölle jarruttavan vanhenemisen kudosvaikutuksia ja parantavan kudosten regeneraatiokykyä. Istukan läpi tapahtuva transfuusio, raskauskimerismi, on vastaava tapahtuma, jossa siirtyy myös sikiöperäisiä kantasoluja raskaana olevaan naiseen.

Erityisesti myöhäisellä iällä tapahtuva raskaus tuntuu olevan yhteydessä naisen pitkään elinikään. Toisaalta infertiliteettitaipumus ja varsinkin sen myöhäisellä iällä tapahtuva hoito lisäävät naisen sairastavuutta ja kuoleman riskiä.

Vaikka näissä katsauksissa esitettiin myös joitakin epidemiologisia havaintoja asioiden yhteydestä, yleisvaikutelma jäi kovin teoreettiseksi ja pohdiskelevaksi. Sekoittavia tekijöitä on varmasti paljon, esimerkiksi monet sosioekonomiset seikat. Kukaan artikkelien kirjoittajista ei mitenkään vahvasti suositellut raskauksien tietoista siirtämistä myöhäiselle iälle.

Lähde:
Laufer N. Introduction: Fertility and longevity. Fertil Steril 2015;103:1107–8.
Sauer M. Reproduction at an advanced maternal age and maternal health. Fertil Steril 2015;103:1136–43.

Kirjoittanut:
Pertti Kirkinen
professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25/15.