Heikentääkö uniapnea infarktivaurion paranemista?

Uniapnea on yleinen lähes kaikilla sydänpotilailla ja sen on todettu vaikuttavan epäedullisesti taudinkulkuun.

Uniapnea on yleinen lähes kaikilla sydänpotilailla ja sen on todettu vaikuttavan epäedullisesti taudinkulkuun. Uuden tutkimuksen mukaan hoitamaton uniapnea näyttäisi vaikuttavan epäedullisesti myös infarktivaurion korjaantumiseen.

Tutkimukseen osallistui 56 infarktipotilasta (keski-ikä 55 vuotta), jotka hoidettiin primaaristi pallolaajennuksella. Kenelläkään ei ollut edeltävästi tiedossa uniapneaa, ja hoidettu sydäninfarkti oli kaikilla ensimmäinen. Unitutkimuksen perusteella 29 potilaalla (52 %) luokiteltiin olevan uniapnea. Uniapneapotilaiden magneettitutkimuksella mitattu infarktivaurio oli 3 päivän kuluttua sairastumisesta merkitsevästi suurempi ja vaurion korjaantuminen 3 kuukauden kuluessa oli heillä selvästi vähäisempää (0,3 vs. 6,5 %) kuin potilailla, joilla ei todettu unenaikaista hengityshäiriötä. Ryhmien väliset pienet erot yleisissä riskitekijöissä eivät selittäneet löydöksiä.

Uniapneaan liittyy monia sydämen ja verenkiertoelimistön kannalta haitallisia ilmiöitä ja sen on todettu pahentavan muun muassa sydänlihasiskemiaa. ­Tämän pienen tutkimuksen mielenkiintoisten löydösten merkityksestä tarvitaan vielä lisätutkimuksia ja ennen ­kaikkea tietoa siitä voidaanko jollakin toimen­piteellä vähentää todettuja uni­apneaan liittyviä riskejä.
Buchner S, Satzl Debl K ym. Impact of sleep-disordered breathing on myocardial salvage and infarct size in patients with acute myocardial infarction. Eur Heart J 2014;35:192–9.

Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 5/14.

Katso Potilaan Lääkärilehden video uniapneasta.