Hoidon järjestelyissä iso alueellinen vaihtelu

Astma- ja keuhkoahtaumapotilaiden palveluissa on merkittävää alueellista vaihtelua.

Ahtauttavia keuhkosairauksia sairastavat potilaat ovat eriarvoisessa asemassa eri kunnissa. Näin päätellään astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden hoidon järjestämistä koskevassa valtakunnallisessa selvityksessä.

Sekä hoidon järjestäminen että resurssit vaihtelevat suuresti alueittain. Hoidon saatavuuteen ja laatuun vaikuttavat alueellinen lääkäri- ja hoitajavaje, henkilöstön vaihtuvuus ja puutteet täydennyskoulutuksessa.

Säännölliset seurantakäynnit eivät toteudu kaikissa terveyskeskuksissa. Myös liikunnallista kuntoutusta on saatavilla heikosti.

Osassa terveyskeskuksista vastaanotolle pääsivät vain oireiset astma- ja keuhkoahtaumapotilaat.

Selvitys tehtiin sähköpostikyselynä yliopisto- ja keskussairaaloiden keuhkoylilääkäreille ja näiden sairauksien hoidosta vastaaville lääkäreille tai astmahoitajille.

Lähde: Aine T, Puolanne M, Vasankari T. Astma- ja keuhkoahtaumapotilaiden palveluissa merkittävää alueellista vaihtelua. Suom Lääkäril 2017;72:101520.

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 15–16/2017.

kirjoittaja:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Fotolia

Lue juttu kokonaisuudessaan allaolevasta linkistä.

Lataa tiedostoja