Hormonikorvaushoito hidastaa vanhenemisen vaikutuksia lihaksistossa

Hormonikorvaushoito hidastaa vanhenemisen vaikutuksia lihaksistossa Kuva 1 / 1

Vaihdevuosioireisiin käytettävä hormonikorvaushoito hidastaa ikääntymiseen liittyvää lihasmassan surkastumista ja lihasvoiman heikkenemistä, käy ilmi Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Gerontologian tutkimuskeskuksen tekemän tutkimuksen aineisto pohjautui suomalaisen kaksoskohortin identtisiin kaksossisarpareihin.

Estrogeenin vaikutuksia lihaksistoon tarkastelleeseen tutkimukseen poimittiin mukaan 15 sisarusparia. Tutkimukseen valituista sisaruksista toinen käytti lääkärin määräyksestä hormonikorvaushoitoa, mutta toinen sisar ei ollut käyttänyt sitä koskaan.

Tutkittavat olivat iältään 54–62-vuotiaita. Hormonihoitoa he olivat käyttäneet keskimäärin 7 vuotta, vaihteluväli oli 2–16 vuotta.

– Hormonihoitoa käyttävillä naisilla lihaksiston nopea voimantuottokyky ja kävelynopeus olivat merkitsevästi parempia. Etenkin kävelynopeuden erot olivat yllättäviä, sillä tutkittavien iässä eron ei pitäisi vielä olla niin suuri, liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä Jyväskylän yliopistosta kertoo tuloksista.

Kaksosille tehtiin luun ja pehmytkudosten tietokonetomografiat ja erilaisia liikuntatestejä. Sisarparien kokonaisenergiansaannissa tai liikkumistottumuksissa ei ollut keskinäisiä eroja.

– Tulokset viittaavat siihen, että hormonihoito hidastaa vanhenemisen vaikutuksia lihaksistossa, Sipilä tiivistää.

Muutosten taustalta löydettiin geenien aktiivisuustason muutoksia lihaksista.

Tutkimus on osa laajaa eurooppalaista MYOAGE-tutkimusprojektia (Understanding and combating age related muscle weakness).

Katsaus tutkimuksen tuloksista julkaistaan Biogerontology-lehdessä.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi