Huonokuntoisten syöpäpotilaiden immunoterapian hyöty on epävarma

Amerikkalaistutkimuksessa oli mukana 280 syöpää hoitavaa sairaalaa.

ADOBE/AOP
Lääkärilehti
ADOBE/AOP

Immuuniaktivaation vapauttajat (checkpoint inhibitor) ovat viime vuosina tulleet osaksi syöpien lääkehoitoa sekä ainoana hoitona että yhdistettynä muuhun lääkehoitoon. Retrospektiivisen analyysin mukaan huonokuntoiset potilaat eivät näytä hyötyvän immunoterapiasta enempää kuin muusta hoidosta.

Amerikkalaistutkimuksessa oli mukana 280 syöpää hoitavaa sairaalaa, joissa aloitettiin vuosina 2019–21 ensilinjan hoito 34 131:lle pienisoluista keuhkosyöpää, uroteliaalisyöpää, munuaissyöpää tai hepatosellulaarista syöpää sairastavalle potilaalle. Vajaa kolmannes tutkittavista ei olisi täyttänyt satunnaistettujen tutkimusten tiukkoja mukaanottokriteerejä (ECOG > 1, maksan tai munuaisten vajaatoiminta). Ajan kuluessa yhä useampi potilas sai immunoterapiaa ja monoterapian käyttö yleistyi.

Retrospektiivisessä analyysissä immunoterapiaa saaneiden tutkittavien elinaika oli sama kuin muita hoitoja saaneiden. Myöskään immunoterapian ja muun hoidon yhdistelmästä ei ollut parempaa hyötyä.

Satunnaistetuissa tutkimuksissa ei ole mukana huonokuntoisia potilaita ja tulosten ekstrapolointi heihin on vaikeaa ja mahdotontakin. Tarvittaisiin välttämättä enemmän satunnaistettuja tutkimuksia siitä, miten hauraampia potilasryhmiä kannattaisi hoitaa.

Parikh R, Min E, Wileyto E ym. Uptake and survival outcomes following immune checkpoint inhibitor therapy among trial-ineligible patients with advanced solid cancer. JAMA Oncol 2021;7:1843–50.

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.