Huovinen: Sote-uudistus tuo palvelut keskiöön

Peruspalveluministeri Huovinen haluaisi keskustella enemmän siitä, miten nykyisiä voimavaroja voitaisiin käyttää järkevämmin ihmisten parhaaksi.

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen mukaan sosiaali- ja terveyspolitiikasta puhuttaessa sanotaan usein, että tarvitaan lisäresursseja. Hänen mielestään pitäisi kuitenkin keskustella siitä, miten nykyisiäkin voimavaroja voitaisiin käyttää järkevämmin ihmisten parhaaksi.

– Kansalaisten viesti on selvä: sosiaali- ja terveyspalveluissa on puutteita, niitä joutuu jonottamaan ja palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta pirstaleisia. Monien kuntapäättäjien mukaan nykyrakenne ei toimi, eikä kykene vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, ministeri Huovinen totesi.

Hänen mukaansa Sote-uudistus parantaa tilannetta.

– Vanhalla rakenteella ei tuoteta uudenlaisia palveluja. Vasta yhdenvertaiset ja kokonaisuutena johdetut palvelut antavat mahdollisuuden vastata kaikenikäisten ihmisten tarpeisiin ja kaventaa terveyseroja. Palvelujen ja avun saaminen ajoissa on paitsi inhimillistä myös kansantalouden kannalta järkevä.

Sote-uudistuksen valmistelua johtaa parlamentaarinen ohjausryhmä. Lakiluonnos on tarkoitus saada lausuntokierrokselle kesäkuussa.

– Toukokuussa järjestetään kuulemistilaisuudet, joissa kuullaan järjestöjen ja kuntien näkemyksiä siitä, miten palvelujen tuottaminen parhaiten toteutetaan viidellä sote-alueella, ministeri kertoi.

Huovisen mukaan se, että järjestämisvastuuta kootaan viisaasti laajempaan kokonaisuuteen, ei tarkoita kaiken palvelutoiminnan karkaamista keskuksiin.

Lue lisää: Valittujen lupaukset

– Vahva järjestäjä voi turvata palvelujen ja henkilöstön saatavuuden ja rahoituksen nykyistä paremmin. Uudistuksessa on kyse myös osaavan henkilöstön riittävyydestä.

Susanna Huovinen kertoi näkemyksistään sosiaali- ja terveyspolitiikka päivillä tänään keskiviikkona Helsingissä.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia