Iäkkäiden ihmisten määrä tulee korostumaan päivystyksissä

Haartmanin sairaalan ylilääkäri Laura Pikkarainen ei kannata erillisiä geriatrisia päivystyspisteitä, sillä kaikki päivystyspisteet tulevat olemaan geriatrisia 10–20 vuoden kuluessa.

Helsinkiläisen Haartmanin sairaalan päivystystä suunniteltiin vahvasti geriatrisella otteella, sillä sairaalan toimintasäteellä asuu paljon yli 85-vuotiaita ihmisiä. Toiminnan ­ytimessä on tiimityö. Lääkärin ja hoitajan lisäksi potilaan tapaa ­tarvittaessa myös kotiutushoitaja, joka arvioi, miten vanhus pärjää kotona.

– Kokenut kotiutushoitaja selvittää tarkastuslistan eli strukturoitujen kysymysten avulla konkreettisesti vanhuksen arkea ja toimintakykyä, ennen kuin potilas kotiutetaan, ­ylilääkäri Laura Pikkarainen kertoo.

Tiimiin kuuluvat myös psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdehoitaja, sosiaalityöntekijä sekä toiminta- ja fysioterapeutit. Näin tiheään seulaan jäävät herkemmin hennotkin varoitusmerkit.

Vähintään yhtä tärkeää on yhteistyö sairaalasta ulospäin, kotihoitoon, sosiaali- ja kriisipäivystykseen ja ­terveysasemille. Pikkarainen painottaa, että vanhusta ei missään tapauksessa saa jättää yksin.

Geriatrian tarve tuli jäädäkseen

Haartmanin päivystyksen etulinjassa jyrää kokemus. Päiväsaikaan erikois­lääkäreitä on 3–4 ja erikoistuvia 2–3.

Geriatrisen otteen onnistumiseen tarvitaan sairaalan johdon tuki, sillä henkilökunnan mielenkiinto ja moti­vaatio vaativat usein herättelyä. Erillisiä geriatrisia päivystyspisteitä ei Pikkarainen eivätkä muutkaan haastatellut kannata, sillä kaikki päivystys­pisteet tulevat olemaan geriatrisia 10–20 vuoden kuluessa.

– Tässä ajassa tulee näkymään kroonisten sairauksien paheneminen. Tarvitaan lisää palliatiivista ja ­saattohoito-osaamista, hoidon­rajauksen ja lempeän kuolemisen osaamista. Tähän pitäisi alkaa ­varautua koulutuksessa, Pikkarainen toteaa.

Iäkkäiden ihmisten määrä tulee korostumaan päivystyksissä, sillä nykylinjausten mukaan vanhuksia tuetaan asumaan kotona mahdolli­simman pitkään. Myöskään ­erilaisissa palvelutaloissa ei ­lääkäreitä ­juurikaan ole, joten akuutisti sairastuttuaan niissä asuvat vanhukset hoidetaan ­päivystyksissä.

Tilastokeskuksen väestö­ennusteen mukaan yli 90-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 20 000 henkeä eli noin 45 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2023. Samansuuntaisen kehityksen ­arvioidaan jatkuvan ­myöhemminkin.

Päivystys­käynnille voi olla yllättäviä syitä

Vanhukset kestävät psyykkistä ­kuormitusta huonommin kuin nuoremmat ja heidän on ­vaikeampi hallita ulko­puolisista tilanteista ­nousevaa ­ahdistusta. Siksi niinkin ­arkiselta ­kuulostava asia kuin tyttären ulkomaan­matka voi laukaista tarpeen lähteä ­päivystykseen.

– Kliinisen kokemuksen mukaan ­iäkkäät ovat herkkiä reagoimaan ­terveyteen, ­talouteen tai turvallisuuteen liittyviin uhkiin, liittyvät ne sitten ­vanhukseen itseensä tai hänen ­läheisiinsä, vanhus­psykiatrian ­professori Hannu Koponen sanoo.

Yksinäisyydestä kärsivillä vanhuksilla herkkyys on korostunut.

– Jos päivystyksessä ylipäätään pystyy hankkimaan tietoa ihmisen elämän­kaaresta, niin voisi yrittää ­hahmottaa, mille asioille vanhus on erityisen herkkä, Koponen jatkaa.

Esimerkiksi uutisointi Ukrainan tilanteesta voi nostaa ­vanhuksen mieleen omat sotamuistot rintamalta tai evakosta.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Esa Ilmolahti

Julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/2015.