Kalsiumlisästä sydänkuoleman riski miehille

Riskin havaittiin liittyvän vain ravintolisiin perustuvaan runsaaseen kalsiumin saantiin. Naisilla vaikutusta ei todettu.

Kalsiumin runsas saanti ravintolisistä lisää miesten sydän- ja verisuonitautikuolemia, todetaan JAMA Internal Medicinessa julkaistussa tutkimuksessa. Kalsiumlisiä käyttävät naiset sen sijaan näyttävät tämän tutkimuksen mukaan välttyvän samalta haittavaikutukselta.

Tutkimuksessa oli mukana 338 229 henkilöä, jotka olivat tutkimuksen alkaessa 50–71-vuotiaita. Miehistä 51 % ja naisista 70 % ilmoitti käyttävänsä kalsiumia sisältäviä ravintolisiä. Kaikkein runsain kalsiumin saanti joko ravintolisistä tai ravinnosta oli yhteydessä korkeaan koulutustasoon ja terveellisiin elintapoihin.

12 seurantavuoden aikana sydän- ja verisuonitauteihin kuoli 7 904 miestä ja 3 874 naista. Lisäkalsiumia yli 1 000 mg päivässä ottaneilla miehillä sepelvaltimotautikuoleman riski oli viidenneksen suurempi (RR 1,19, 95 % LV 1,03–1,37) kuin niillä, jotka eivät käyttäneet kalsiumlisiä.

Ravintoperäinen runsas kalsiumin saanti oli miehillä kuitenkin yhteydessä pienentyneeseen sydänkuolleisuuden riskiin. Naisilla yhteys ei ollut muut sydän- ja verisuonitautien riskitekijät huomioitaessa merkitsevä.

Miksi vaikutus riippuu sukupuolesta?

Ravinnosta saatavan runsaan kalsiumin on aiemmissa tutkimuksissa joko todettu suojaavan sydän- ja verisuonitapahtumilta ja -kuolemilta tai olevan niiden kannalta merkityksetön. Tulokset kalsiumlisien käytön vaikutuksista ovat puolestaan olleet vaihtelevia.

BMJ:ssa vuonna 2011 julkaistussa, Woman`s Health Initiative -aineistoon perustuvassa satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa kalsiumlisän käyttö, D-vitamiinin kanssa tai ilman, lisäsi jonkin verran naisten sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä. Riski kasvoi kuitenkin vain niillä naisilla, jotka eivät olleet ennen tutkimuksen alkua omaehtoisesti käyttäneet kalsiumlisiä. Havainnon perusteella haitalliset vaikutukset saattavatkin olla seurausta äkillisestä seerumin kalsiumpitoisuuden kasvusta, joka aiheuttaisi verisuonten kalkkeutumista.

Tässä JAMA Internal Medicinen tutkimuksessa ei kerätty tietoa kalsiumlisien käytön kestosta tai kalsiumin imeytymiseen vaikuttavan D-vitamiinin käytöstä. Tutkijat kuitenkin olettavat, että miehet aloittavat kalsiumlisien nauttimisen vanhempina kuin naiset.

– Naiset olivat todennäköisemmin saavuttaneet kalsiumtasapainon jo kauan ennen tutkimusta, tutkijat esittävät.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.