Kannabiksen laillistaminen näkyy Coloradon terveydenhuollossa

Coloradon yliopistosairaalan päivystyksessä viikoittain hoidetuista 2 000 potilaasta 1–2 tulee kannabismyrkytyksen vuoksi.

Kannabiksen laillistaminen on lisännyt kannabiksesta johtuvia käyntejä terveydenhuollossa, todetaan JAMA-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa.

Kirjoittajat toteavat, että oli odotettavissa, että esimerkiksi erilaiset psykoosi-, ahdistus- ja masennusoireet pahenevat. Kannabiksen käytön on todettu olevan yhteydessä näihin oireisiin. Kannabiksen käytöstä johtuvien oireiden erottaminen muista psykiatrisista oireista on kuitenkin usein vaikeaa.

Coloradon yliopistosairaalan päivystyksessä viikoittain hoidetuista 2 000 potilaasta 1–2 tulee kannabismyrkytyksen vuoksi. Lisäksi arviolta 10–15 potilaalla syynä ovat kannabiksenkäyttöön liittyvät oireet.

Kannabiksen lääkekäyttö on ollut Coloradon osavaltiossa laillista vuodesta 2000. Lääkekäyttöön voi saada luvan, jos sairastaa jotain laissa määritellyistä sairauksista, kuten syöpää, glaukoomaa, HIV:tä tai AIDS:ia.

Vuoden 2014 alusta lailliseksi tuli myös muu käyttö. Coloradossa lääke- ja viihdekäyttöön myydään enimmäkseen samoja tuotteita.

Kannabistuotteet joutuvat lasten suihin

Osa esiin tulleista terveysongelmista on ollut kirjoittajien mukaan yllättäviä. Syötävät kannabistuotteet ovat kirjoittajien mukaan yksi suurimmista ongelmista.

Syötynä kannabis vaikuttaa hitaammin, jolloin käyttäjä ottaa helposti suuremman annoksen kuin aikoi. Syötävät kannabistuotteet päätyvät myös liian helposti lasten suihin. Päivystykseen kannabiksen takia joutuneiden lasten määrä on kasvussa. Coloradon lastensairaalassa ei hoidettu viiden vuoden aikana ennen lääkekannabiksen laillistamista yhtään lapsipotilasta kannabiksen vuoksi. Lääkekannabiksen laillistamisen jälkeisinä kahtena vuotena tapauksia oli 14. Tämän vuoden aikana tammi-syyskuussa 14 lasta on joutunut sairaalaan syötyään vahingossa kannabista. Heistä seitsemän on päätynyt teho-osastolle.

Kirjoittajat arvioivat, että tuotteet on tehty turhan houkuttelevan näköisiksi lapsille.

Lisäksi tetrahydrokannabinolipitoisuudet (THC) vaihtelevat merkittävästi niin lääkekäyttöön kuin viihdekäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa. Kirjoittajat huomauttavat, ettei minkään muun lääkkeen kohdalla olisi mahdollista, että aktiivisen aineen pitoisuus olisi näin epäselvä tai vaihteleva. Kirjoittajat peräänkuuluttavatkin tuotteiden standardisointia ja etukäteistestausta.

Kannabikseen liittyvät palovammat ovat myös lisääntyneet, samoin syklinen oksentelu. Palovammoja aiheuttaa useimmiten THC:n erottaminen kannabiskasvista butaanin avulla.

Kirjoittajat toteavat, että jo nyt tiedetään, että laillistaminen on lisännyt kannabiksesta johtuvia käyntejä terveydenhuollossa. Tiedot vaikutuksista ovat kuitenkin toistaiseksi puutteellisia. Lisää tietoa niin hyödyistä kuin haitoista on syytä kerätä järjestelmällisesti, jotta terveydenhuollon työtekijät voisivat ottaa asian paremmin huomioon työssään, kirjoittajat summaavat.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.