Kannattaako leikkaushoito lasten uniapnean hoidossa?

Tutkimuksessa ei löytynyt eroa kita- ja nielurisojen poistoleikkauksen läpikäyneiden ja pelkässä seurannassa olleiden lasten keskittymis- ja toimintakyvyssä.

Kita- ja nielurisojen poistoleikkaus ei parantanut obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien lasten keskittymis- ja toimintakykyä lyhytaikaisessa seurannassa, havaittiin NEJM:ssa julkaistussa tutkimuksessa. Varhaisen leikkauksen läpikäyneiden lasten neurologiset testitulokset eivät 7 kuukauden aikana muuttuneet tilastollisesti merkitsevästi paremmiksi kuin pelkässä seurannassa olleiden lasten tulokset.

Varhainen leikkaus kuitenkin paransi käyttäytymiseen liittyviä muuttujia, elämänlaatumuuttujia sekä unipolygrafian tuloksia seurantaryhmään verrattuna. Unipolygrafian tulokset normalisoituivat 79 %:lla leikkauksen läpikäyneistä ja 46 %:lla seurantaryhmän lapsista. Erityisen paljon leikkauksesta hyötyivät lihavat lapset.

Tutkimusartikkeliin liittyvässä pääkirjoituksessa muistutetaan, että tutkimuksen seuranta-aika oli lyhyt ja hoitamaton uniapnea voi kuukausien tai vuosien kuluessa heikentää lasten keskittymis- ja toimintakykyä. Hoitopäätöstä tehtäessä tulee huomioida uniapnean vaikeusaste.

Satunnaistetussa tutkimuksessa oli mukana 464 lievästä, keskivaikeasta tai vaikeasta uniapneasta kärsivää lasta, jotka olivat 5–9-vuotiaita. Tulosten yleistämistä tätä nuorempiin lapsiin tulee varoa, pääkirjoituksessa huomautetaan.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta