Kantasolusiirrolla lupaavia tuloksia MS-taudin hoidossa

Immuunipuolustuksen uudelleenkäynnistämisen seurauksena potilaiden sairauden eteneminen pysähtyi.

Tuoreessa tutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia hoidolla, jossa potilaan immuunipuolustusjärjestelmä ajettiin ensin alas suuriannoksisella immuunisalpaajahoidolla. Sen jälkeen potilaalle siirrettiin hänen omia, aiemmin kerättyjä vertamuodostavia kantasolujaan.

Tutkittavia oli 24 ja he sairastivat aaltoilevaa MS-tautia. Potilaiden ikä oli 26–52 vuotta. Heillä kaikilla MS-tauti aiheutti lääkityksestä huolimatta säännöllisesti vakavia relapseja.

Viisi vuotta hoidon jälkeen 69 prosentilla potilaista tauti ei ollut edennyt. He eivät olleet käyttäneet hoidon jälkeen muita MS-tautilääkkeitä. Muutamien potilaiden fyysinen toimintakyky oli jopa kohentunut.

Tässä tutkimuksessa kokeillun hoidon tarkoitus oli hillitä aktiivista sairautta ja ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä immuunipuolustuksen uudelleenkäynnistämisellä. Hoidossa on riskejä ja monet potilaat kokivatkin haittavaikutuksia, kuten tulehduksia.

Tutkijat toteavat, että tulosten perusteella hoito on lupaava. Viiden vuoden seuranta viittaa siihen, että tulokset ovat pitkäaikaisia. Seuraavaksi olisi tarpeen selvittää, pitävätkö tulokset suuremmassa potilasjoukossa.

Tulokset julkaistiin Neurology-lehdessä ja siitä uutisoi yksi tutkimuksen rahoittajista yhdysvaltalainen National Institutes of Health.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Juttu julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.