"Katubentsojen käyttöannokset ovat hillittömiä" — moni aloittanut lääkärin määräämillä valmisteilla ennen siirtymistä laittomiin

Oksikodonin päihdekäyttö on lisääntynyt sekä reseptillä että ilman, kertoo ylilääkäri.

Bentsodiatsepiinien käyttö on lisääntynyt kaduilla.
Adobe/AOP
Bentsodiatsepiinien käyttö on lisääntynyt kaduilla.

Bentsodiatsepiinit näkyvät päihdesairaalan arjessa uudella tavalla.

– Katubentsoja käytetään hillittömän isoina annoksina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja A-klinikan ylilääkäri Margareeta Häkkinen.

Bentsodiatsepiinit ovat lääkkeitä, joita käytetään muun muassa ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon.

Vapaille viikoille ajoittuva juominen näkyy esimerkiksi terveyskeskuksissa.

Moni potilaista on aloittanut lääkärin määräämillä valmisteilla ennen siirtymistä laittomiin.

Myös opioidien käyttö on runsasta

Opioidit ovat voimakkaita, kipua poistavia lääkkeitä. Vahvat lääkeopioidit ovat Suomessa reseptilääkkeitä, mutta myös niitä käytetään laittomasti ilman lääkärin määräystä.

Opioideista aiemmin käytössä on ollut pääasiassa laitonta buprenorfiinia.

Päihdelinkki.fi­-sivuston mukaan buprenorfiini on ollut tähän asti Suomessa eniten väärinkäytetty opioidi. Sitä käytetään laillisessa muodossa korvaushoitolääkkeenä, mutta Suomessa sitä käytetään päihdetarkoitukseen laajemmin kuin missään muualla Euroopassa.

Nykyään näkyy yhä enemmän myös oksikodonin päihdekäyttöä, sekä reseptillä että ilman.

Lomakaudet näkyvät avohoidossa

Päihdesairaalan arjessa vuoden aikojen vaihtelu ei oikeastaan näy. Hoidettavana on useimmiten henkilöitä, joilla riippuvuusongelma on jo varsin vakava. Päihdehoidon ensikertalaisia sairaalassa on melko vähän.

Lomakausien jälkeen työssäkäyvien päihdeongelmat näkyvät lähinnä avohoidossa. Vapaille viikoille ajoittuva juominen näkyy esimerkiksi terveyskeskuksissa.

– Hoitoon on edelleen liian iso kynnys hakeutua.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.