Kertyvätkö kalsiumlisät valtimoihin?

Kalsiumlisää käyttäneiden miesten sydän- ja verisuonitautikuolleisuus oli noin 20 % suurempi kuin niillä, jotka eivät käyttäneet lisävalmisteita. Naisilla ei vastaavaa yhteyttä voitu todeta, eikä ravinnosta saatavalla kalsiumilla ollut minkäänlaista yhteyttä sydän­kuolemiin

Riittävä kalsiumin saanti on tärkeää ­osteoporoosin ehkäisemiseksi, ja kalsiumlisiä on suositeltu, jos ravinnosta saatava kalsiumin määrä jää vähäiseksi. Viime vuosina on herännyt epäilyjä, että liiallinen kalsiumin saanti olisi haitallista sydänterveydelle. Tutkimustulokset kalsiumlisien vaikutuksesta sydänkuolleisuuteen ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia. Tuore tutkimus vahvistaa epäilyjä, että kalsiumvalmisteiden runsas käyttö on yhteydessä sydän- ja verisuoni­sairauksiin erityisesti miehillä.

Amerikkalaiset tutkijat selvittivät ­lähes 400 000 keski-ikäisen henkilön kalsiumin saantia ja kalsiumlisien käyttöä vuosina 1995–1996. Kalsiumlisiä käytti tuolloin noin puolet miehistä ja 70 % naisista. Keskimäärin 12 vuoden seurannan aikana ilmaantui yli 11 000 sydänperäistä kuolemaa. Kalsiumlisää käyttäneiden miesten sydän- ja verisuonitautikuolleisuus oli noin 20 % suurempi kuin niillä, jotka eivät käyttäneet lisävalmisteita. Naisilla ei vastaavaa yhteyttä voitu todeta, eikä ravinnosta saatavalla kalsiumilla ollut minkäänlaista yhteyttä sydän­kuolemiin.

Kalsiumlisät ovat hyödyllisiä, jos henkilön kalsiuminsaanti on arvioitu lähtökohtaisesti riittämättömäksi. Jos henkilö kuitenkin saa ravinnostaan riittävästi kalsiumia, kalsiumlisät eivät ole hyödyllisiä ja saattavat olla jopa hivenen haital­lisia sydänterveydelle, mutta lisää tutkimus­tietoa asiasta tarvitaan.
Xiao Q, Murphy RA, Houston DK ym. Dietary and supplemental calcium intake and cardiovascular disease mortality. JAMA Intern Med 2013;173:639–46.

Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/14.