Koronarokotuksesta huono suoja taudin myöhäisoireita vastaan?

Yksi avoin kysymys on, ehkäiseekö koronarokotus pitkäkestoista oireyhtymää.

Yli kolme kuukautta koronainfektion jälkeen ilmaantuvat myöhäisoireet rasittavat paitsi potilasta myös terveydenhuoltoa. Yksi avoin kysymys on, ehkäiseekö koronarokotus pitkäkestoista oireyhtymää. Tuore, varsin laaja tutkimus väittää, että huonosti.

Tulokseen päädyttiin seuraamalla oireyhtymän ilmaantumista läpäisyinfektion eli rokotuksista huolimatta sairastetun koronataudin jälkeen. Yhdysvaltain veteraaniasiain osaston tiedostoista kerättiin tietoja koronavirusinfektioista ajalta 1.1.–31.10.2021. Läpäisyinfektioita löytyi 34 000, tärkein verrokkiryhmä olivat 113 000 rokottamatonta koronapotilasta.

Kun akuutista taudista elossa selvinneitä seurattiin puoli vuotta, pitkäkestoinen COVID todettiin läpäisyinfektion jälkeen toki harvemmin kuin verrokeilla, mutta ero oli vain 15 %. Taudinkuvissa, esimerkiksi aivosumun tai uupumuksen yleisyydessä, ei ollut eroja. Käytetyistä kolmesta rokotteesta vähän paremman suojan tarjosivat kaksi RNA-rokotetta.

Tämä laajuudessaan vakuuttava tutkimus antaa pessimistisen tuloksen, mutta on hyvä muistaa, että toisissa tutkimuksissa suoja on ollut huomattavasti parempi. Lisäksi nykytilanne voi olla toinen, koska tämän päivän valtamuunnosta, omikronia, ei vuoden 2021 alkupuolella vielä ollut.

Arviot myöhäisoireita saavien osuudesta koronapotilaista vaihtelevat 7 %:sta 30 %:iin tai jopa 50 %:iin. Vaikka totuus olisi lähellä alarajaa, on tautitaakka kirjoittajien mielestä silti huima. Siksi jatkossa pitäisi harkita uudestaan muitakin strategioita rokotusten lisäksi tartuntojen ehkäisemiseksi.

Al-Aly Z, Bowe B, Xie Y. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. Nat Med, verkossa ensin 25.5.2022. doi: 10.1038/s41591-022-01840-0

Heikki Arvilommi

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.