Kuntavaaleissa jo yli sata lääkäriehdokasta

Lääkärilehti kysyi eduskuntapuolueilta, paljonko lääkäreitä on ehdokkaana ja miten sote-uudistus vaikuttaa ehdokasasetteluun.

Kuntapolitiikkaan halajaa jo reilusti yli sata lääkäriehdokasta, käy ilmi Lääkärilehden puoluetoimistoille tekemästä kyselystä.

Kysely kartoitti keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n ja kristillisdemokraattien ehdokastilanteen helmikuun alussa.

Arvioiden mukaan lääkärien innostus on vähintään edellisten kuntavaalien ­tasolla. Ainakin kokoomuksella ja vihreillä lääkäreitä on ehdolla aiempaa enemmän.

Ehdokasasettelu on kuitenkin kesken, ja puolueiden lopulliset listat hakevat vielä muotoaan. Myös rekisterien ammattitiedoissa on puutteita.

– Keskustan listoilla on tällä hetkellä arviolta kymmenkunta lääkäriehdokasta. Tarkkoja lukuja ei vielä ole ­tiedossa. Lopullinen luku tulee olemaan tuntuvasti isompi, viestintävastaava Matti Mönttinen kertoo.

Lääkäreitä runsaasti kaikissa puolueissa

Vihreiden listalla on tällä hetkellä 17 lääkäriehdokasta, ilmoittaa puoluesihteeri Lasse Miettinen.

– Viime kuntavaaleissa vuonna 2012 vihreillä oli 34 lääkäriehdokasta. Ennakoimme, että lääkäreitä tulee olemaan tällä kertaa hieman enemmän ehdolla kuin viimeksi.

Kokoomuksella on 20 lääkäriehdokasta, kun edellisissä vaaleissa heitä oli 17. Ehdokkaiden todellinen määrä on luultavasti suurempi, kertoo viestintäpäällikkö Pasi Nykänen.

Perussuomalaisten puoluesihteerin Riikka Slunga-Poutsalon mukaan vain viidesosa ehdokastiedoista on selvillä. Varmoja lääkäriehdokkaita on kymmenen.

RKP:lla lääkäriehdokkaita tulee olemaan arviolta 20 ja kristillisillä arviolta 30. SDP:sta kerrotaan, että ehdokkaiden määrä on sama kuin aiemmin. Vasemmistoliitolla on 11 lääkäriehdokasta.

Miten sote vaikuttaa?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vaikutukset puolueiden ehdokasasetteluun vaihtelevat. Selkeää kiinnostusta kuntapolitiikkaa kohtaan se on lisännyt ainoastaan vasemmistoliitossa.

– Sote-uudistus on lisännyt kiinnostusta vasemmistoliiton ehdokkuutta kohtaan. Vaikka sote-uudistus siirtäisikin suuren osan päätöksenteosta pois kunnista, niin kunnilla on hyvin suuri rooli siirtymävaiheessa, kertoo Malla Kantola puoluetoimistosta.

Sosiaalidemokraattien mukaan puolueen sote-linjaukset ovat puhuttaneet eri tilaisuuksissa.

– Sote-uudistus on aihe, joka kiinnostaa ja huolettaa ihmisiä paljon. Uudistus on monimutkainen, syvästi ihmisten arkeen vaikuttava asia. Se tulee varmasti näkymään kunnallisvaalien yhtenä tärkeimpänä keskusteluaiheena, tie­dottaja Emilia Tervonen sanoo.

RKP ja perussuomalaiset toteavat, että sote-uudistus ei ole näkynyt ehdokasasettelussa millään tavoin. Kristillisdemokraattien mukaan sote-uudistus on aiheuttanut lähinnä hämminkiä, mutta sen vuoksi ei ole jäänyt saamatta ehdokkaita.

Vihreiden Lasse Miettisen käsitys on, että uudistus ei ole vaikuttanut ehdokasasetteluun.

– Niin kauan kuin koko uudistus on vielä sumun peitossa, ei kukaan ole vielä sanonut, että jättäisi kuntavaalit väliin keskittyäkseen mahdollisesti tuleviin maakuntavaaleihin.

Keskustan Matti Mönttinen puolestaan kertoo, että monet kuntavaaleihin ehdokkuutta miettivät ovat kiinnostuneita lähtemään ehdokkaaksi myös myöhemmin pidettäviin maakunta­vaaleihin.

Kysyntää sote-osaajille

Kokoomuksen Pasi Nykänen uskoo, ­että sote-uudistus kannustaa ihmisiä ehdolle monella eri perusteella. Seuraavalla valtuustokaudella muutosta odotellessa palvelut järjestetään vielä kunnissa itse, ja muutoksen jälkeenkin on jäljelle jäävät palvelut organisoitava järkevästi.

– Tämä luo selkeää kysyntää sote-osaajille kunnallisissa päätöksenteko­elimissä. Toisaalta soten siirtyessä maakuntiin jää kunnallisille päätöksentekijöille enemmän resursseja paneutua muihin hallinnon osa-alueisiin, kuten koulutukseen, vapaa-aikaan ja kuntien elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen, Nykänen sanoo.

Puolueilla on vielä kaikkiaan heikosti tietoa lääkäriehdokkaiden jakautumisesta vaalipiireittäin. Vihreillä lääkäriehdokkaita on toistaiseksi vain Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Kristillisdemokraateilla ja RKP:lla lääkäreitä on ehdolla ympäri maata ja vasemmistoliitolla noin puolessa vaalipiireistä.

Kirjoittajat:
Tuomas Keränen
toimittaja

Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Sami Perttilä

Juttu julkaistu Lääkärilehdessä 7/2017.