Lääkäri karsii mieluummin rahasta kuin vapaa-ajasta

Lomarahat ovat lääkärien mielestä sopivin leikkauskohde.

Lääkärit vastustavat pitkien vuosilomien leikkaamista ja työpäivän pidentämistä ilman korvausta. Tämä kävi ilmi Lääkäriliiton kyselystä, jossa kartoitettiin mielipiteitä hallituksen niin sanotuista pakkolaeista.

Vastaajista 67 prosenttia ilmoitti, ettei olisi valmis rajaamaan vuosilomien enimmäispituutta 30 päivään. Työpäivän pidentämistä vastusti puolet lääkäreistä.

Lääkärit nielisivät helpoimmin lomarahojen pienenemisen. 30 prosentin leikkaukseen suostuisi kahdeksan kymmenestä lääkäristä. Kuusi kymmenestä suostuisi arkipyhien muuttamiseen normaaleiksi työpäiviksi tai siihen, että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton.

– Lääkärit ovat hyvin kriisitietoisia mielipiteissään. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että lääkäreiltä löytyy valmiutta säästöihin. Vuosilomien leikkauksia ei kuitenkaan hyväksytä, mikä on hyvin ymmärrettävää lääkärien päivystysrasitus ja suuri työsidonnaisuus huomioiden, kertoo Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.

Kyselyyn vastasi noin 5 000 Lääkäriliiton jäsentä.

Hallitus pyrkii pakkolaeilla maan kustannuskilpailukyvyn parantamiseen. Niiden on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2016. Alun perin laeille kaavailtiin kolmen vuoden määräaikaa. Tiedotteen mukaan lausunnoille lähetetyssä lakipaketissa työehtojen heikennykset ovatkin pysyviä.

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Mikko Käkelä