Lääkäriliitto: Sote-uudistusta on vietävä eteenpäin

Lakiehdotusta pitää kuitenkin selkeyttää. Velvoittava asiakasseteli on epätarkoituksenmukainen, toteaa liitto lausunnossaan.

Lääkäriliitto näkee sote- ja maakuntauudistuksen eteenpäinviemisen välttämättömänä. Myös valinnanvapauslainsäädäntö pitää toteuttaa osana uudistusta.

Liiton mielestä uudistus on iso askel oikeaan suuntaan, mutta nyt lausuntokierroksella ollutta lakiehdotusta pitää yksinkertaistaa ja selkeyttää.

– Lakisääteisesti velvoittava asiakasseteli on epätarkoituksenmukainen. Velvoittavana järjestelmä on byrokraattinen ja vaikeasti ymmärrettävä. Se voi pahimmillaan pirstoa erikoissairaanhoidon kokonaisuutta vaarantaen mm. ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämistä, liiton tiedotteessa todetaan.

Liiton mukaan asiakassetelistä olisi tarkoituksenmukaista säätää vain mahdollisuutena maakunnan harkinnan mukaan. Vähintään raskas kirurgia eli kaikki kiireetön ja keskitettävä leikkaustoiminta tulisi sulkea pois velvoittavan asiakassetelin piiristä.

– Keskeisintä on mahdollisuus valita perustason palveluntuottaja eli sote-keskus ja suunhoidon yksikkö. Palveluntuottajan uudelleenvalinnanmahdollisuus tulee olla vähintään puolivuosittain. Liitto kuitenkin kehottaa miettimään, tarvitaanko lakisääteisiä määräaikoja uudelleenvalinnalle ollenkaan, liitto tiedottaa.

Lääkäriliitto ei pidä realistisena lakisääteistä velvoitetta siitä, että kaikkien sote-keskusten palveluvalikoimaan tulisi muun muassa sisätautien, lastentautien, geriatrian ja silmätautien konsultaatioita ja vastaanottopalveluja. Se suosisi suuria yksityisiä palveluntuottajia, johtaisi tuotantoyksikköjen koon kasvuun ja palvelujen keskittymiseen väestökeskittymiin.

Liiton mielestä maakunnille tulee jättää päätäntävaltaa tarkoituksenmukaisten palvelukokonaisuuksien määrittelyyn.

Palveluntuottajille velvollisuus kouluttaa

Lääkäriliitto on jo pitkään ollut huolissaan lääkärikoulutuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen resursseista ja kurjistuvista mahdollisuuksista.

Lue lisää: Valittujen lupaukset

Liitto ehdottaa, että erikoistumiskoulutuksen takaamiseksi palveluntuottajia koskevia vaatimuksia käsittelevään pykälään liitetään kirjaus palveluntuottajan koulutusvelvollisuudesta.

Sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevan esityksen lausuntokierros päättyy tänään. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle helmi-maaliskuussa.

Lue liiton koko lausunto

Miia Soininen

Kuva: Fotolia