Lääkäripäivät: Mihin psykoosilääkkeitä voi käyttää?

Psykoosilääkkeitä käytetään yhä enemmän myös muihin tarkoituksiin kuin psykoosien hoitoon. Tutkimusnäyttö tukee osaa muista käyttötarkoituksista, osaa ei.

Psykoosilääkkeitä käytetään yhä enemmän myös muihin tarkoituksiin kuin psykoosien hoitoon. Tutkimusnäyttö tukee osaa muista käyttötarkoituksista, osaa ei.

Psykoosilääkkeiden käytöstä unihäiriöiden hoitoon ei ole riittävää tieteellistä näyttöä, vaikka niitä käytetään usein tähän tarkoitukseen. Sen sijaan tutkimusnäyttö puoltaa ketiapiinin käyttöä yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa. Ketiapiini, aripipratsoli ja risperidoni lievittävät vaikeahoitoisen masennuksen oireita masennuslääkkeen rinnalla käytettyinä.

Aripiratsolista, risperidonista ja olantsapiinista on pientä hyötyä muistisairauteen liittyvän psykoottisuuden, agitaation ja käytöshäiriöiden hoidossa. Tässä potilasryhmässä psykoosilääkkeiden käyttöön liittyy kuitenkin paljon haittoja.

Haittoja ilmenee usein muillakin kuin vanhuspotilailla. Yleisimpiä haittoja ovat painonnousu, väsymys, akatisia eli kehollinen levottomuus, johon liittyy kyvyttömyys pysyä paikallaan sekä hermostoperäiset, tahdottomat liikkeet.

Käytettäessä psykoosilääkkeitä muuhun kuin psykoosien hoitoon, pitäisikin tarkoin harkita, onko lääkkeistä enemmän hyötyä kuin haittaa.

Tutkimusnäyttöä psykoosilääkkeiden käytöstä esimerkiksi unettomuuden, ahdistuneisuuden ja muistisairauteen liittyvien käytöshäiriöiden hoidossa arvioi Lääkäripäivillä keskiviikkona dosentti, LT Merja Viikki Tampereen yliopistosta.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.