Lääkkeenmääräämisvirhe on tavallinen vakavaan haittaan johtava hoitopoikkeama

Lääkkeenmääräämisvirheelle erityisen alttiina olivat iäkkäät ja monia lääkkeitä käyttävät.

WHO:n aloitteesta tehdyssä järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin potilasturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Erityisesti selvitettiin, minkä tyyppiset hoitopoikkeamat aiheuttavat haittaa potilaille. Katsaukseen hyväksyttiin 9 järjestelmällistä katsausta ja 100 alkuperäistutkimusta vuosilta 1980–2014.

Katsauksen perusteella hoitopoikkeamat ovat varsin yleisiä perusterveydenhuollossa (2–3 tapausta / 100 käyntiä tai potilasasiakirjaa). Vain 4 % hoitopoikkeamista johti vakavaan haittaan. Tällöin oli tavallisimmin kyseessä diagnostinen erehdys (väärä diagnoosi tai virheellisesti tekemättä jäänyt diagnoosi) tai lääkkeen määräämiseen liittyvä poikkeama. Lääkkeenmääräämisvirheelle erityisen alttiina olivat iäkkäät ja monia lääkkeitä käyttävät.

Tutkijat ehdottavat, että diagnostiikka ja lääkkeiden määrääminen priorisoitaisiin tutkimuksessa ja terveyspolitiikassa.

Lähde: BMJ Qual Saf 2015, julkaistu verkossa 29.12.2015 (doi: 10.1136/bmjqs-2015-004178)

Julkaistu Lääkärilehden lääkeuutiset-palstalla (SLL 6/16).

Palstaa toimittavat:
Annikka Kalliokoski, Marja Airaksinen, Janne Backman, Liisa Näveri, Heikki Ruskoaho, Miia Turpeinen

Kuva: Panthermedia