MARAK ehkäisee parisuhdeväkivaltaa

Uudella, moniammatillisella menetelmällä on lyhyessä ajassa onnistuttu vähentämään parisuhdeväkivallan uusiutumista.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan parisuhdeväkivallan uusiutumista on onnistuttu ehkäisemään uudella MARAK-menetelmällä (moniammattillinen riskinarviointi). Runsaassa 70 prosentissa tapauksista toistuva väkivallan kierre saatiin katkaistua, eikä uusia rikosilmoituksia enää tullut poliisille puolen vuoden seuranta-aikana. Myös uhrit itse kertoivat, että väkivalta ja vainoaminen olivat loppuneet.

MARAK on Isosta-Britanniasta lähtöisin oleva menetelmä, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä.

Työ alkaa selvittämällä uhrin tilanne riskinarviointilomakkeella. Lomakkeen kysymykset ohjaavat työntekijää huomioimaan asiakkaan ja hänen perheensä tilanteen kokonaisvaltaisesti ja helpottavat siten myös avun suunnittelua ja toteuttamista.

Jos riski väkivallan jatkumisesta on korkea, moniammatillinen työryhmä laatii uhrille henkilökohtaisen turvasuunnitelman. Työryhmä koostuu paikallisista viranomaisista (poliisi, sosiaali- ja terveydenhuollon edustajat). Uhri saa myös oman tukihenkilön MARAK-työskentelyn ajaksi.

MARAK otettiin käyttöön Suomessa 2010 ja se toimii tällä hetkellä 13 paikkakunnalla. Kehittämispäällikkö Minna Piispan mukaan menetelmän avulla on pystytty selkeästi vähentämään toistuvia rikosilmoituksia ja parisuhdeväkivaltaa.

– Poliisin työtaakka helpottuu, kun uhri saa nopeasti apua yhdestä paikasta, hän toteaa.

Lue lisää: Hakataan se

Parisuhdeväkivalta on vakava ongelma Suomessa. Vuonna 2013 poliisin tietoon tuli vajaa 5 000 perheväkivaltajuttua, joista kolme neljäsosaa oli parisuhteessa tapahtuva väkivalta. Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista ja voi myös liittyä kunniaväkivaltaan.

Lähde:
THL
MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille - Arviointiraportti

Kuva:
Panthermedia