Masennus kuormittaa Alzheimerin tautia sairastavan omaishoitajaa

Jo lievätkin masennusoireet ennustivat omaishoitajan kuormittumista hoidon aikana riippumatta esimerkiksi taudin etenemisestä

Alzheimerin tautia sairastavan omaishoitajana toimiminen on erityisen kuormittavaa puolisoille ja niille, joilla on läheisen Alzheimer-diagnoosin hetkellä masennusoireita, osoitti hiljattain julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Tutkimuksessa selvitettiin omaishoitajien psyykkistä kuormittuneisuutta kolmen vuoden kuluessa heidän läheisensä Alzheimerin taudin toteamisesta. Tutkimus oli osa ALSOVA-hanketta, johon osallistui 236 Alzheimerin tautiin sairastunutta henkilöä omaishoitajineen. Vapaaehtoiset tutkimushenkilöt rekrytoitiin Keski-Suomen keskussairaalan, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Pohjois-Karjalan keskussairaalan muistipoliklinikoilta. Tutkimuspotilailla oli tutkimuksen alkaessa todettu hyvin lievä tai lievä Alzheimerin tauti.

Tulosten perusteella suurinta psyykkistä kuormitusta kokivat ne omaishoitajat, joilla oli jo läheisen diagnoosihetkellä masennusoireita.

– Jo lievätkin masennusoireet ennustivat omaishoitajan kuormittumista hoidon aikana riippumatta esimerkiksi taudin etenemisestä, kertoo tutkija Tarja Välimäki hoitotieteen laitokselta.

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että omaishoitajana toimivat puolisot kokivat jo tutkimuksen alkaessa psyykkistä kuormitusta enemmän kuin muut omaishoitajana toimivat läheiset, ja heillä kuormittuneisuus myös kasvoi seurannan aikana.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että Alzheimerin taudin toteamisen yhteydessä olisi aiheellista kartoittaa myös omaishoitajan terveydentila.

– Masennuskyselyn voisi tehdä esimerkiksi muistihoitaja, ja sen perusteella voitaisiin tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevat omaishoitajat, Välimäki sanoo.

Tulokset julkaistiin Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology -lehdessä.

Lue myös:
Työikäinenkin voi sairastua Alzheimerin tautiin
Omaishoitaja muistipotilaan rinnalla
Muistisairauksien ehkäisyä elintavoilla

Lähde:
Oulun yliopisto
Välimäki TH, Martikainen JA, Hallikainen IT, Väätäinen ST, Koivisto AM. Depressed Spousal Caregivers Have Psychological Stress Unrelated to the Progression of Alzheimer Disease: A 3-Year Follow-Up Report, Kuopio ALSOVA Study. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2015 Aug 6. pii: 0891988715598229. Epub ahead of print.

Kuva:
Panthermedia