Miten sujuu synnytys yli 50-vuotiaalta?

Jos nainen on terve ja hyväkuntoinen, synnytys 50 ikävuoden jälkeen ei enää ole niin mahdoton ajatus kuin vielä vuosikymmen sitten.

Keinoavusteiset lisääntymismenetelmät ovat jatkaneet naisen hedelmällisyyskautta lähelle tai ohi fysiologisen menopaussi-iän, ja iäkkäimmissä synnyttäjäryhmissä on yhä enemmän ensisynnyttäjiä. Molemmat seikat lisäävät keisarileikkauksia ja ­raskaudenaikaista sairastavuutta.

Lähes 1,4 miljoonan kalifornialaisen naisen aineistosta tarkasteltiin yli 50-vuotiaiden (n = 181) ja nuorempien ikäryhmien naisten synnytyksiä. Keisarileikkauksen esiintyvyys oli vanhimmassa ikäryhmässä kaksinkertainen nuorimpaan, 20–34-vuotiaiden ikäryhmään verrattuna (30,5 % vs. 62,4 %). Aiemmin synnyttämättömistä yli 50-vuotiaista naisista 75 % hoidettiin keisarileikkauksella; toisaalta alatiesynnytyksistäkin onnistui 75 %.

Iäkkäillä synnyttäjillä oli enemmän raskausdiabetesta, kohonneeseen verenpaineeseen liittyviä ongelmia, etisistukkaa ja ennenaikaisuutta kuin nuoremmilla, joskin vaikean sairauden absoluuttinen riski oli heilläkin vain 2,7 %. Keisarileikkaussynnytys sinänsä ei lisännyt iäkkään naisen sairastavuutta muihin verrattuna. Iäkkään äidin vastasyntynyt joutui tehohoitoon kolme kertaa useammin kuin muiden äitien. Ilmeisesti perinataalikuolleisuudessa ei ollut eroja. Perinataalikuolleisuudella tarkoitetaan kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden osuutta kaikista syntyneistä. Monisikiöiset raskaudet oli suljettu tutkimuksesta pois.

Hedelmättömyyshoitoja oli saanut yli 50-vuotiaista raskaaksi tulleista naisista 40 %. Epäselväksi jää, olivatko loput spontaaneja raskauksia vai joidenkin sellaisten hoitojen jälkeen käynnistyneitä, joita ei Yhdysvalloissa luokitella hedelmättömyyshoidoiksi.

Vaikka iäkkäiden naisten synnytystuloksia voidaan pitää hyvinä, tilanteisiin liittyy sikiödiagnostisia ongelmia, lisääntynyttä raskauden seurannan tarvetta ja ehkä myös myöhemmin sosiaalisia tai perhedynamiikan riskejä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakaan naisen ollessa terve ja hyväkuntoinen synnytys 50 ikävuoden jälkeen ei enää ole niin mahdoton ajatus kuin vielä vuosikymmen sitten.

Lähde:
Osmundson S, Gould J, Butwick A ym. Labor outcome at extremely advanced maternal age. Am J Obstet Gynecol 2016;214:362.e1–7. doi: 10.1016/j.ajog.2015.09.103.

Kirjoittaja:
Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 12–13/2016.