Musiikin tunnetilat liikuttavat tanssijaa

Musiikin kuuntelun aikana emme käsittele musiikin ilmaisemia tunteita pelkästään aivoissamme vaan myös fyysisellä tasolla kehomme kautta. Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella tehdyn tutkimuksen mukaan tanssiliikkeet kuvastavat musiikin tunnetiloja.

Musiikin kuuntelun aikana emme käsittele musiikin ilmaisemia tunteita pelkästään aivoissamme vaan myös fyysisellä tasolla kehomme kautta. Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella tehdyn tutkimuksen mukaan tanssiliikkeet kuvastavat musiikin tunnetiloja. Liikkeiden ja musiikin ilmaisemien tunteiden välillä havaittiin selkeitä yhteyksiä, ja jokaiselle tunteelle löytyi sille ominaisia liikepiirteitä.

Jyväskylässä tehtyyn, Music Perception: An Interdisciplinary Journal -lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui 60 henkilöä, joita pyydettiin liikkumaan eri musiikkityylien mukaan. Liikkeet taltioitiin optisella infrapunakamerajärjestelmällä. Tämän jälkeen liikkeet analysoitiin tietokoneella ja yhdistettiin henkilöille soitettujen musiikkikappaleiden tunnesisältöön.

Tuloksena oli, että koehenkilöt visualisoivat kaikkia tutkimukseen sisältyneitä tunteita selkeästi havaittavilla, musiikin tunnesisältöä kuvastavilla liikkeillä. Kun musiikki oli iloista, henkilöt ilmaisivat positiivisuutta liikkumalla monimutkaisesti, kääntyilemällä ja pyörähtelemällä. Nykivät, epäsäännölliset ja jäykät liikkeet ilmensivät musiikin vihaisuutta. Surullinen musiikki puolestaan herätti yksinkertaisia ja vaisuja liikkeitä. Kun musiikki oli herkkää, liikkeet olivat hyvin rentoja ja sulavia.

Yleisesti ottaen aktiiviseksi miellettyä musiikkia ilmaistiin energisesti ja dynaamisesti nopeilla kehon ääriasennoilla ja erityisesti hyvin nopeilla käsien ja pään liikkeillä. Miellyttäväksi koettua musiikkia ilmaistiin sulavilla ja pyörivillä liikkeillä.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti musiikin vaihtelevat rytmilliset rakenteet ja persoonallisuuden kaltaiset yksilökohtaiset erot vaikuttavat musiikin herättämään liikkeeseen. Koska tunteet liittyvät erittäin keskeisesti musiikkiin, oletuksena oli, että musiikin välittämät tunteet saattavat välittyä myös tanssiin. On sanottu, että useimmat ihmiset kuuntelevat musiikkia sen tunteisiin ja tunnetilaan kohdistuvan vaikutuksen vuoksi.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Kuorolaisten sydämet sykkivät samaan tahtiin