Norjalaistutkimus: Psykoosilääkitys lisää iäkkään murtumariskiä

Lääkitykset todennäköisesti lisäävät kaatumisia ja sitä kautta murtumia.

Yli 60-vuotiaiden psykoosilääkitykset voivat tuoreen tutkimuksen mukaan altistaa lonkkamurtumille. Lääkitykset todennäköisesti lisäävät kaatumisia ja sitä kautta murtumia.

Norjalaistutkijoiden havainnot perustuvat rekisteritietoihin kaikista elossa olevista ennen vuotta 1945 syntyneistä norjalaisista (900 000) sekä heille vuosina 2004–2010 määrätyistä psykoosilääkityksistä sekä vuosina 2005–2010 sattuneista lonkkamurtumista.

Rekisteritietojen analyysi osoitti lonkkamurtumariskin olevan psykoosilääkityksen aikaan kaksinkertainen verrattuna aikaan, jolloin potilas ei ollut lääkityksellä. Lonkkamurtumia sattui yhteensä runsaat 39 000.

Potilaiden lonkkamurtumariskiin on voinut vaikuttaa moni muukin seikka psykoosilääkkeiden lisäksi, joten tuloksiin kannattaa suhtautua varauksella ennen niiden varmistamista. Samansuuntaisia havaintoja on tosin tehty aikaisemminkin.

Iäkkäitä ja varsinkin laitoshoidossa olevia vanhuksia lääkitään tarpeettoman usein psykoosilääkkeillä monissa maissa, myös Suomessa. Usein vanhusten lääkitykset myös kasaantuvat, jolloin niiden haitat ja vahingolliset yhteisvaikutukset lisääntyvät, mikä todennäköisesti lisää myös kaatumisia ja lonkkamurtumia.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Lähde:
Antipsychotic Drugs and Risk of Hip Fracture in People Aged 60 and Older in Norway. Journal of the American Geriatrics Society 2016;64:1203–1209.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kuva: Fotolia