Norovirus yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja

Noroviruksen tavallisin välittäjä on pakastevadelma, mutta huono käsihygienia edistää viruksen leviämistä myös muihin elintarvikkeisiin.

Elintarvike- ja vesivälitteisten ruokamyrkytysepidemioiden määrä laski viime vuonna hiukan edellisestä vuodesta, kertoo elintarviketurvallisuusviraston Eviran tuore raportti.

Yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja oli norovirus. Noroviruksen tavallisin välittäjä on pakastevadelma, mutta huono käsihygienia edistää viruksen leviämistä myös muihin elintarvikkeisiin.

Vakavimmat epidemiat aiheuttivat viime vuonna listeria (lihatuote) ja EHEC (raakamaito).

Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä laski ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Noin puolet takaisinvedoista tehtiin puutteellisen hygienian, puuttuvien allergeenimerkintöjen tai tahattomasti tuotteessa olevien allergeenien tai puutteellisten pakkausmerkintöjen vuoksi.

Kaupan kansainvälistyminen lisännyt riskejä

Eviran mukaan Suomen elintarvikeketjun valvonnalle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin vuonna 2012, ja elintarvikkeiden turvallisuus säilyi hyvällä tasolla. Kasvi- ja eläintautien ennaltaehkäisy ja torjuntatoimenpiteet olivat tehokkaita. Kaupan kansainvälistyminen on kuitenkin lisännyt riskejä kaikilla sektoreilla.

Elintarvikeketjun valvontaa kohdennettiin riskiperusteisesti, mutta kaikkia suunniteltuja tarkastuksia ei pystytty toteuttamaan.

Kuntien viranomaiset tekevät pääosan elintarvikevalvonnan tarkastuksista. Riskiperusteisista valvontasuunnitelmista toteutui noin 54 %. Elintarvikehuoneistoista 40 % tarkastettiin vähintään kerran.

Tarkastetuista toimijoista säädöksiä noudattaneiden osuus oli 45 %. Puutteet olivat pieniä, ja pakkokeinoja käytettiin vähän. Jatkossa kuntien on Eviran mukaan panostettava riskiperusteisten valvontasuunnitelmiensa kattavampaan toteuttamiseen, jotta hyvä elintarviketurvallisuus voidaan säilyttää.

Suomen eläintautitilanne säilyi hyvänä

Suomen eläintautitilanne säilyi kansainvälisesti katsottuna edelleen erinomaisella tasolla. Helposti leviävistä eläintaudeista todettiin newcastlentautia maahantuoduissa harrastekyyhkysissä. Vaarallisista eläintaudeista todettiin epätyypillistä scrapieta lampaalla. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnoissa vakavat laiminlyönnit olivat harvinaisia.

Kasvintuotannon valvonnalle asetettujen tavoitteiden Evira arvioi toteutuneen hyvin. Suomessa myydyt maa-, puutarha- ja metsätalouden tuotantopanokset vastasivat säädösten tuotanto- ja hygieenisyysvaatimuksia yli 90-prosenttisesti. Suomeen asettui pysyvästi yksi uusi vaarallinen kasvintuhooja, mansikan punamätä.

Lue lisää:
Listeriabakteeri viihtyy myös jääkaapissa
EHEC-tartuntoja esiintyy jälleen
Viranomaiset selvittävät levittävätkö pakastemarjat hepatiitti A:ta