Nuuskan käyttö yleistynyt

Lähes kolmasosa Santahaminan alokkaista nuuskaa, osoitti alokkaille viime heinäkuussa tehty tutkimus. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä havahduttiin nuuskan käytön yleistymiseen jo lähes kymmenen vuotta sitten.

Lähes kolmasosa Santahaminan alokkaista käytti nuuskaa aloittaessaan varusmiespalveluksensa, osoitti viime heinäkuussa tehty tutkimus. Sen mukaan alokkaissa näytti olevan enemmän nuuskankäyttäjiä kuin tupakoitsijoita. Tutkimukseen vastasi noin 450 alokasta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö havahtui nuuskan käytön yleistymiseen vajaat kymmenen vuotta sitten.

– Nuuskan käyttö on korkeakouluopiskelijoilla, nimenomaan miehillä, likimain yhtä yleistä kuin tupakointi, sanoo yhteisöterveyden ylilääkäri, dosentti Kristiina Kunttu YTHS:stä.

– Kulttuuri on muuttunut savuttomammaksi, eikä ole sosiaalisesti suotavaa tupakoida. Nikotiini on tullut saatavaksi nuuskan kautta, ja nuuska on huomaamatonta. Nuuskan käyttö on hyvin yleistä esimerkiksi urheilupiireissä.

Kunttu uskoo, että nuorten parissa työskentelevät lääkärit tietävät nuuskan käytön yleistymisestä. Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea arvioida, minkälaiset valmiudet lääkäreillä yleensä on reagoida asiaan.

– Ensin tällainen mahdollisuus täytyy tiedostaa ja osata kysyä nuuskan käytöstä. YTHS:ssä asia on nostettu esiin, koska tutkimukset osoittivat käytön lisääntyneen. Opiskelijoille on esimerkiksi tehty opas nuuskan terveysriskeistä, koska sellaista ei ollut.

Yleensä nuuskan käyttö tulee esille, kun opiskelija tulee vastaanotolle sairausoireiden takia ja häneltä kysytään myös terveystottumuksista.

Nuuskan käytöstä kysytään myös YTHS:n terveystarkastuskyselyssä. Jos opiskelija käy terveystarkastuksessa ja vastaa käyttäneensä nuuskaa, hänet kutsutaan henkilökohtaiseen terveystarkastukseen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös suun terveydenhuollon kanssa.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.