Nyt on pakko kysyä: Onko tupakointi haitallisempaa kuin nuuskaaminen?

THL:n asiantuntija Antero Heloman mukaan tupakkatuotteiden haitallisuuksien vertaaminen ei ole mielekästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan nuuskan käyttö ja kokeilu alkoivat lisääntyä 1990-luvun alussa.  Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2014 suomalaisista 15–64-vuotiaista miehistä 2,4 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin.

Nuuskaa sanotaan välillä tupakoinnin lopettamisen apuvälineeksi, välillä tupakkaa terveellisemmäksi.

Onko tupakointi haitallisempaa kuin nuuskaaminen, THL:n Tupakka, rahapelit ja riippuvuus yksikön päällikkö Antero Heloma?

Yleensäkään tupakkatuotteiden haitallisuuksien vertaaminen ei ole kovin mielekästä. Vastauksena kuitenkin, että tupakointi on haitallisempaa keuhkoihin kulkeutuvien palamiskaasujen ja niissä olevien pienten hiukkasten takia. Niistä lukuisat sisältävät syöpävaarallisia aineita.

Toisaalta myös nuuskan käytön on todettu lisäävän sydäntautien ja joidenkin syöpien riskiä. Lisäksi erityisesti nikotiinin haitat korostuvat nuuskaajilla. Veren nikotiinipitoisuudet nousevat yhtä korkeiksi nuuskatessa kuin tupakoidessa, mutta korkeat pitoisuudet kestävät nuuskaajilla kauemmin.

Onko nuuskaaminen Suomessa suosittua?

Kyllä tupakointi on huomattavasti suositumpaa. Vuonna 2014 työikäisistä (15–64 v.) suomalaisista tupakoi päivittäin 15 prosenttia ja satunnaisesti 6 prosenttia. Nuuskaajilla vastaavat luvut olivat 1 prosenttia ja 2 prosenttia.

Nuorilla nuuskan kokeilut ovat yleisiä, mutta myös heillä säännöllinen käyttö on tupakointia selvästi vähäisempää. Kaikkiaan nuuskan käyttö keskittyy Suomessa nuoriin ja keski-ikäisiin miehiin sekä tietyille alueille, erityisesti Pohjois-Suomeen, jossa nuuskan hakeminen Ruotsista on helppoa.  

Millaisia terveyshaittoja nuuskalla on?

Olemme koonneet nuuskasta, muista nikotiinituotteista ja niiden terveyshaitoista tietopaketin THL:n verkkosivuille. Suomessa käytettävä ruotsalainen kostea nuuska sisältää ainakin 2 500 kemiallista yhdistettä. Nuuskasta noin puolet on tupakkaa ja loppuosa on erilaisia lisä- ja makuaineita. Nuuskasta on löydetty muun muassa raskasmetalleja ja jäänteitä tuholais- ja kasvimyrkyistä. Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen IARC:n mukaan nuuska sisältää 28 syöpää aiheuttavaa ainetta.

Nikotiini vaikuttaa nostamalla tilapäisesti verenpainetta ja sydämen sykenopeutta. Tämä johtaa siihen, että sydän rasittuu enemmän, verisuonet supistuvat ja lihasten verenkierto vähenee. Tämä muun muassa lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa lihasten palautumista.

Lisäksi nuuska ärsyttää suun limakalvoja ja aiheuttaa ienrajojen syöpymisvaurioita ja hampaiden kiinnityskudosten löystymistä. Nämä vauriot ovat pysyviä. Nuuskaajan hampaat värjäytyvät ja niihin tulee herkästi reikiä. Nuuskan käytön on todettu lisäävän suun, nenän ja nielun alueen syöpien vaaraa sekä kasvattavan riskiä sairastua sepelvaltimotautiin tai saada sydäninfarkti.

Ruotsalaisessa pitkittäistutkimuksessa nuuskan runsas käyttö (vähintään viisi nuuskarasiaa viikossa) ennusti tyypin 2 diabeteksen kohonnutta riskiä keski-ikäisillä miehillä. Toisessa ruotsalaistutkimuksessa on havaittu yhteys nuuskan käytön ja myöhemmän sydämen vajaatoiminnan välillä. Yhteys oli selkeämpi vanhemmilla miehillä kuin nuoremmilla miehillä. Useat nuuskan haittavaikutuksista ovat todennäköisesti yhteydessä nuuskasta saatavaan runsaaseen nikotiinimäärään.

Miten suhtaudut väitteeseen, että nuuska auttaa tupakasta vieroituksessa?

Pitää muistaa, että myös nuuska on tupakkaa. Nuuska ei auta vieroituksessa, koska vieroitustuotteiden vaikutus perustuu siihen, että nikotiinipitoisuudet ovat matalampia kuin tupakoidessa tai nuuskatessa.

Sisältävätkö kaikki nuuskat yhtä paljon vaarallisia aineita? Onko siis olemassa muita terveellisempiä nuuskia?

Maailmassa käytetään satoja, ellei tuhansia savuttomia tupakkatuotteita, joiden haitallisuudessa on eroja, mutta en puhuisi ”terveellisemmistä” nuuskista. Savuton tupakka on erityisen suosittua esimerkiksi Intiassa. Se on halvempaa kuin savukkeet ja sisältää runsaasti nikotiinia ja syöpävaarallisia aineita. Meillä käytetään pääasiassa ruotsalaistyyppistä kosteaa nuuskaa.

Mistä voi saada apua, jos haluaa lopettaa nuuskaamisen, mutta ei ole pystynyt siihen?

Apua voi saada muun muassa Stumppi-puhelinpalvelusta, työterveyshuollosta ja terveyskeskuksesta, jotka auttavat tupakkatuotteiden vieroituksessa.

Lue myös:
Nuuskan käyttö yleistynyt

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Onko sinulla lääketieteeseen liittyvä kysymys? Lähetä se meille osoitteeseen toimitus@potilaanlaakarilehti.fi.