Oikeusasiamieheltä moitteet ­Satakunnan sairaanhoitopiirille

Oikeusasiamies moittii Satakunnan keskussairaalan lähettämää kirjettä, jossa ei käy selvästi ilmi opetuspotilaaksi joutumisen vapaaehtoisuus.

Oikeusasiamies moittii Satakunnan keskussairaalan lähettämää kirjettä, jossa ei käy selvästi ilmi opetuspotilaaksi joutumisen vapaaehtoisuus.

Osassa Satakunnan sairaanhoitopiirin kutsukirjeistä kerrotaan potilaan mahdollisuudesta kieltäytyä osallistumisesta opetustilanteeseen, osassa ei.

Oikeusasiamiehestä kutsukirjeiden korjaaminen on välttämätöntä potilaan oikeuksien turvaamiseksi.

Oikeusasiamiehen mukaan sairaanhoitopiirin on myös todettava kutsukirjeissä selkeästi, että opetuspotilaana oleminen edellyttää potilaan antamaa tietoon perustuvaa suostumusta. Sairaanhoitopiirin tulee turvata potilaan oikeus salassa pidettävien potilastietojen suojaan opetustilanteessa.

Ulla Toikkanen