Opetuspotilaan asemaa halutaan selventää

Päätöksen mukaan opetuspotilailta pitää kysyä kirjallinen lupa.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että opetuspotilaan käsite ja opetus­tilanteiden toimintatavat säänneltäisiin laissa.

– Potilaslaissa ei ole erikseen säännelty opetuspotilaan asemaa, ja siitä näyttää jatkuvasti olevan epäselvyyttä, J­ääskeläinen kertoo.

Oikeusasiamiehen päätös opetuspotilailta kysyttävistä luvista on herättänyt paljon keskustelua talven aikana. ­Päätöksen mukaan opetuspotilailta pitää kysyä kirjallinen lupa. Vallitseva käytäntö on, että suullinen lupa riittää.

Muun muassa opiskelijajärjestöt ja yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit ilmaisivat olevansa huolissaan siitä, miten terveydenhuollon opetus jatkossa järjestetään. Yliopistosairaalat toivoivat kansallisen tason neuvottelua asiasta.

Kirjallisen luvan pyytämisen pelättiin tuovan hankaluuksia etenkin ensihoidossa, päivystyksessä sekä osastokierroilla.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Mikko Käkelä