Omega-3-tuotteet tehottomia ­ sydän­tapahtumien ehkäisyssä?

Omega-3-rasvahappolisiä on suositeltu sydänsairauksien ja erityisesti sydäninfarktin ehkäisyyn, kirjoittaa Juhani Airaksinen.

Omega-3-rasvahappolisiä on suositeltu sydänsairauksien ja erityisesti sydäninfarktin ehkäisyyn, mutta näyttö niiden hyödystä on ollut ristiriitaista. Tuore meta-analyysi ei tuonut esiin merkittävää tehoa.

Arvovaltainen kansainvälinen tutkijaryhmä toteutti meta-analyysin 10 suuresta satunnaistetusta omega-3-rasvahappolisien vaikutusta arvioineesta tutkimuksesta. Tutkimuksiin osallistui lähes 78 000 henkilöä (keski-ikä 64 vuotta), joiden sydänsairausriski oli arvioitu suureksi.

Keskimäärin 4,4 vuoden seurannan aikana ilmeni tutkimusryhmissä yhteensä 6 273 sepelvaltimotautitapahtumaa ja 12 001 muuta verisuoniperäistä päätetapahtumaa. Omega-3-rasvahappolisä ei vähentänyt merkittävästi sepelvaltimotautitapahtumia (–4 %), sepelvaltimotautikuolemia (–7 %), ei-fataaleja sydäninfarkteja (–3 %) tai muitakaan merkittäviä verisuoniperäisiä tapahtumia (–3 %) koko ryhmässä tai ­missään tutkitussa alaryhmässä.

Tämä meta-analyysi ei voi varmuudella sulkea pois sitä, etteikö näillä ravintolisillä olisi hyvin pieni edullinen vaikutus sydäntapahtumiin. Valmistumassa onkin useita laajoja satunnaistettuja tutkimuksia, jotka selvittelevät myös suuremman (3–4g/vrk) omega-3-rasvahappolisän sydänvaikutuksia erilaisissa riskiryhmissä.

Lähde:

Aung T, Halsey J, Kromhout D ym. Associations of omega-3 fatty acid supplement use with cardiovascular disease risks. Meta-analysis of 10 trials involving 77 917 individuals. JAMA Cardiology, verkossa ensin 31.1.2018. doi: 10.1001/jama­cardio.2017.5205

Kirjoittaja:

Juhani Airaksinen

professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/2018.