Pieniannoksinen statiinilääkitys osoittautui kustannustehokkaaksi

Viiden vuoden pravastatiinihoito ­vähensi 15 vuoden kokonaisseurannassa yhteensä 1 836 sairaalahoitopäivää 1 000 hoitoa käyttänyttä potilasta kohti.

Statiinien nykyiset käyttösuositukset terveiden ihmisten valtimotautien ehkäisyssä aiheuttavat määrävälein vahvoja vastareaktiota julkisuudessa. Nyt laaja skotlantilainen primaaripreventiotutkimus osoittaa, että mieto statiinilääkitys saattaa edullisten terveysvaikutustensa lisäksi säästää pitkällä tähtäimellä ­terveydenhuollon resursseja.

WOSCOPS-tutkimuksessa yli 6 500 ­keski-ikäistä oireetonta skottimiestä, joilla oli korkea kolesteroli, satunnaistettiin joko pravastatiini- tai lumelääkitykseen 5 vuoden ajaksi. Seurantaa jatkettiin tutkimuksen jälkeen vielä 10 vuoden ajan. Statiini oli tämän jälkiseurannan aikana käytössä kummassakin ryhmässä runsaalla kolmanneksella.

Jo aiemmin on todettu, että 5 vuoden statiinihoito vähensi myös 15 vuoden seurannassa kokonaiskuolleisuutta ja ­sydäntapahtumia tilastollisesti merkit­sevästi. Nyt tutkimusryhmän hoitotiedot kerättiin kansallisista tilastoista ja todettiin, että 5 vuoden pravastatiinihoito ­vähensi 15 vuoden kokonaisseurannassa yhteensä 1 836 sairaalahoitopäivää, 35 sydäninfarktia, 11 aivoinfarktia, 17 sydämen vajaatoimintaan liittyvää hoitojaksoa ja yli 60 koronaaritoimen­pidettä 1 000 hoitoa käyttänyttä potilasta kohti. Niinpä terveydenhuollon kokonaiskulutkin olivat yli 700 puntaa pienemmät hoidettua potilasta kohti.

Hoidon kokonaishyödyt olivat ilmeiset, koska pieniannoksinen pravastatiini ei lisännyt diabeteksen ilmaantumista tai muista syistä aiheutuvia sairaalahoitoja. (McConnachie AM, Walker A, Robertson M ym. Long-term impact on health care resource utilization of statin treatment, and its cost effectiveness in the primary prevention of cardiovascular disease: a record linkage study. Eur Heart J 2014;35:290–8.)

Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 12/14.