Pitkäaikainen psykoosilääkitys voi pienentää aivoja

Pitkäaikainen runsas psykoosilääkitys pienentää aivojen tilavuutta jo varhaisessa keski-iässä, osoittaa PLOS One -lehdessä julkaistu tutkimus.

Oulun yliopiston tutkimus vahvisti aiemmat epäilyt pitkäaikaisen psykoosilääkityksen vaikutuksista aivojen kokoon.

PLOS One -lehdessä julkaistun tutkimuksen perusteella pitkäaikainen runsas psykoosilääkitys pienentää aivojen tilavuutta jo varhaisessa keski-iässä. Vaikutus ei ole suuri, mutta tutkimuksessa havaittava.

Tutkimuksen aineistona olivat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin psykoosipotilaat ja verrokit. Tutkittaville tehtiin ensimmäinen aivojen magneettikuvaus 33–35 vuoden iässä, ja tutkimuksen seuranta-aika oli yhdeksän vuotta.

Seuranta-aikana skitsofreniapotilaiden aivojen koon vuosittainen pieneneminen oli 0,7 prosenttia, kun vastaava pieneneminen verrokkihenkilöillä oli 0,5 prosenttia. Osan erosta selittää psykoosilääkitys.

Skitsofreniapotilaiden aivojen pieneneminen ei ollut yhteydessä oireilun vaikeutumiseen tai kognitiivisen tason laskuun. Psykoosilääkityksen runsas määrä (päivittäistä 100 mg klooripromatsiinia vastaava määrä annosvuosia tutkimuksen ajan) oli yhteydessä aivojen volyymin pienenemiseen.

Skitsofreniapotilailla havaittiin atrofiaa etenkin ohimolohkojen alueella ja periventrikulaarisella alueella.

Vielä on epäselvää, mikä mekanismi psykoosilääkkeissä aiheuttaa aivojen surkastumista.

Tutkijat eivät kehota pitkäaikaisesti psykoosilääkkeitä käyttäviä lopettamaan lääkitystään. Tutkijoiden mukaan tulisi kehittää suosituksia siitä, milloin voidaan vähentää potilaan pitkäaikaista psykoosilääkitystä.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Cambridgen yliopiston kanssa.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.