Potilailta vain vähän haitta­ilmoituksia lääkkeistä

Potilaiden ilmoittamien haittavaikutusten kirjo on laaja ja sekalainen ja jakautuu hyvin monelle terapia-alueelle. Potilaiden ilmoituksissa on usein kuvattu lääkkeen jo tunnettuja haittoja, kertoo Fimean ylilääkäri Tiina Karonen.

Lääkelain muutoksen myötä potilaat voivat ilmoittaa lääkkeiden haitta­vaikutuksista suoraan Fimeaan.

Potilaiden ilmoittamien haittavaikutusten kirjo on laaja ja sekalainen ja jakautuu hyvin monelle terapia-alueelle, kertoo Fimean ylilääkäri Tiina Karonen.

– Ilmoitusten perusteella ei ole tullut vielä esiin mitään sellaista, joka olisi ­käynnistänyt jatkotoimenpiteitä. ­Potilaiden ilmoituksissa on usein kuvattu lääkkeen jo tunnettuja haittoja.

Potilailta on tullut Fimeaan runsaat 200 lääkkeiden haittavaikutusilmoitusta vuosina 2012–13.

Potilaiden ilmoituksista haetaan ­Karosen mukaan samaa kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin ilmoituksista eli mahdollisia signaaleja uusista, ­aiemmin tunnistamattomista haitta­vaikutuksista.

– Siksi toivotaan, että ihmiset ilmoit­taisivat erityisesti sellaisista haitta­vaikutuksista, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Lääkkeen hyötyjen ja haittojen tasapainoa arvioidaan ­jatkuvasti kokonaisuutena kertyvän tiedon valossa.

Karonen myös toivoo, että potilaat kertoisivat lääkkeiden haittavaikutuksista ensisijaisesti lääkärille, koska lääkärien tekemät haittavaikutusilmoitukset ovat lääketieteellisesti täsmällisempiä kuin potilaiden ilmoitukset. Lääkäri välittää potilaiden ilmoitukset tarvittaessa ­Fimealle. Vaihtoehtoisesti haittavaiku­tusilmoituksen voi tehdä myös potilas itse.

Potilaat pystyivät aiemminkin tekemään ilmoituksia lääkkeiden haittavaikutuk­sista, mutta ilmoitusten jatkokäsittely erosi terveydenhuollon ammattilaisten ilmoituksista. Nykyisin Fimea raportoi myös kuluttajien ilmoittamat vakavat haitta­vaikutukset Euroopan lääke­virastoon.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2013