Puoliso apuun elämäntapojen kohentamisessa

Puolison tuki vähensi merkitsevästi rasvan käyttöä ja päivittäistä kalorimäärää Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa.

Valtimosairaudet ovat edelleen tärkein kuolleisuuden syy. Parhaiten niitä voitaisiin estää elämäntapojen muutoksilla, mutta muutos on haastavaa. Tarvitaan lisää tietoa vaikuttavista ja helposti toteutettavista toimintatavoista, joiden avulla muutos onnistuu. Yhdysvalloissa tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää, miten elämäntapoihin voidaan vaikuttaa, kun puolisoa valmennetaan toimimaan muutoksen tukena.

Tutkimukseen valittiin potilaita, joilla oli suurentunut seerumin LDL-kolesterolipitoisuus, ja LDL-kolesteroliarvon lasku toimi päätulosmuuttujana. Potilaista 95 % oli miehiä, 35 % afroamerikkalaisia, ja tutkittujen keski-ikä oli 61 vuotta. ­Interventiossa tutkimushoitaja soitti ­ensin potilaalle ja tämän jälkeen puolisolle. Tutkimushoitajaa valmennettiin tukemaan pariskuntia asettamaan tavoitteita elämäntapamuutokselle ja kannustamaan heitä muutoksessa. Interventioon sisältyi hoitajan kolme puhelin­kontaktia potilaisiin ja puolisoihin. ­Verrokkiryhmä sai hoitosuositusten ­mukaista lääkehoitoa.

LDL-kolesterolissa ei nähty eroa ryhmien välillä 11 kuukauden seurannan päättyessä. LDL laski kuitenkin muutaman prosentin sekä interventio- että ­vertailuryhmässä, jossa selvästikin ­tapahtui lääkehoitojen tehostumista.

Interventiolla oli kuitenkin vaikutusta ruokailutottumuksiin: päivittäinen kalorimäärä ja rasvan käyttö vähenivät merkitsevästi. Liikunta-aktiivisuus lisääntyi interventioryhmässä 20 %. Tutkijoiden päätelmänä oli, että suhteellisen edullinen interventio tuotti kuitenkin vaikutuksia, joilla pitkällä tähtäimellä voi olla terveyden kannalta hyötyjä.

Voils CI, Coffman CJ, Yancy WS Jr ym. A randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of CouPLES: a spouse-assisted lifestyle change intervention to improve low-density lipoprotein cholesterol. Prev Med 2013;56:46–52.

Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 22/2013