Reseptien voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen

Muutos ei koske huumausainelääke- tai PKV-lääkereseptejä.

Lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen vuoteen.

STM:n (Sosiaali- ja terveysministeriön) asetuksen tavoitteena on vähentää reseptien uusimiseen käytettävää työaikaa, jolloin lääkärin aikaa vapautuu muihin tehtäviin.

Uudistuksen arvioidaan tuovan kunnille säästöjä kolme miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2018–2019.

Muutos ei koske huumausainelääke- tai PKV-lääkereseptejä. Myös pro auctore -reseptien voimassaoloaika pysyy ennallaan yhden vuoden mittaisena.

Reseptien voimassaoloaikojen pidennys edellyttää muutoksia Kanta-järjestelmään, apteekkien tietojärjestelmiin ja potilastietojärjestelmiin.

Samalla muutetaan myös e-reseptejä koskevaa asetusta siten, että e-resepti voidaan uudistaa jatkossa 28 kuukauden kuluessa alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta. Nykyinen määräaika on 16 kuukautta.

Muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.