Työryhmä ehdottaa laajennuksia hoitajareseptiin

Mm. sairaanhoitajan lääkelistaan halutaan lisätä useita lääkkeitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää useita laajennuksia sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen.

Ehdotuksen mukaan hoitajareseptin käyttö tulisi laajentaa erikoissairaanhoitoon ja julkisen sektorin hankkimiin ­ostopalveluihin. Tällä hetkellä sairaanhoitajat saavat määrätä lääkkeitä vain terveyskeskuksissa ja yhteispäivystyksissä.

Sairaanhoitajan lääkelistaan halutaan lisätä useita lääkkeitä, ja lääkkeenmääräämiskoulutukseen halutaan joustavampia opintopolkuja.

Työryhmä ehdottaa lisäksi selvitystä siitä, voisiko koulutukseen saada valtion rahoitusta. STM:n neuvottelevan virkamiehen Marjukka Vallimies-Patomäen mukaan kuntien taloudellinen tilanne on ollut esteenä hoitajareseptin käytön laajenemiselle.

Vallimies-Patomäki kuvailee työryhmän raporttia maltilliseksi ehdotukseksi sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen laajentamiseksi.

– Lääkelistaan lisättäisiin pääosin lääkkeitä, joista on pitkä kokemus ja joita tarvitaan sairaanhoitajan vastaanotolla käyvien potilasryhmien hoidossa.

Raportin mukaan sairaanhoitajan aloittamiin lääkkeisiin voitaisiin lisätä klamydian, naisen alempien virtsateiden komplisoitumattoman tulehduksen ja imettävän naisen rintatulehduksen hoidossa käytettäviä antibiootteja, tiettyjä sieni- ja allergialääkkeitä sekä korvatippoja.

”Ei ratkaise terveydenhuollon haasteita”

Raportin luonnosvaiheessa hoitajien ­reseptioikeuteen kaavailtiin lisättäväksi bakteerin aiheuttaman sivuontelotulehduksen hoidossa käytettäviä antibiootteja. Nämä poistettiin listalta kuulemis­tilaisuudessa saadun palautteen takia.

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen pitää tätä positiivisena, mutta muutoin hän kritisoi raporttia ja sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen laajentamista jyrkästi.

– Esitys on suhteellisen maltillinen, mutta emme pidä tätä toimintaa tarpeellisena. Se ei ole viiden vuoden aikana osoittanut ratkaisevansa terveydenhuollon haasteita, kuten hoitoon pääsyä.

Pärnänen toteaa, että muun muassa hoitajareseptin kustannusvaikuttavuuden arviointi on hataralla pohjalla. Hoitajareseptin volyymi on pysynyt marginaalisena, ja Pärnänen näkee, että tehostaminen on tekohengitystä.

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/2016

Lue myös:
Hoitajareseptiin kaavaillaan huomattavia laajennuksia

Hoitajareseptin merkitys vielä vähäinen