Sähköhoito tehoaa vaikeahoitoiseen skitsofreniaan

Sähköhoito ei heikentänyt merkittävästi potilaiden kognitioita, koska sen aiheuttamia ohimeneviä muistihäiriöitä kompensoi ajattelun hajanaisuuden lievittyminen. Millään tutkitulla hoitomuodolla ei tässä vaikeassa potilasryhmässä ole aiemmin saatu yhtä hyviä tuloksia.

Kolmasosa skitsofreniaa sairastavista ei hyödy tavanomaisista antipsykooteista. Tätä potilasryhmää hoidetaan tavallisimmin klotsapiinilla, joka on selvästi tehokkain antipsykootti, mutta aiheuttaa valitettavan runsaasti sivuvaikutuksia.

Klotsapiini tehoaa kuitenkin vain alle puoleen muille antipsykooteille resistenteistä potilaista. Amerikkalainen tutkimusryhmä pyrki selvittämään ensimmäisessä etenevässä ja satunnaistetussa tutkimuksessa, tehoaako sähköhoito klotsapiinille resistenttiin skitsofreniaan.

Tutkimukseen osallistui 39 kroonista skitsofreniapotilasta, jotka eivät kärsineet masennuksesta eivätkä olleet hyötyneet aiemmasta, vähintään 3 kuukauden pituisesta klotsapiinihoidosta. Potilaista 20 sai kahden kuukauden aikana klotsapiinin lisäksi keskimäärin 15,8 bilateraalista sähköhoitoa ja 19 ainoastaan klotsapiinia. Kahden kuukauden ajan vain klotsapiinia saaneet potilaat saivat myöhemmin avoimessa ristikkäistutkimuksessa klotsapiinin ohella kahden kuukauden ajan sähköhoitoa. Tutkimuksessa vaste määriteltiin psykoottisten oireiden vähintään 40 %:n vähenemäksi.

Odotetusti kukaan jo aiemmin klotsapiinille resistenteiksi todetuista potilaista ei saanut vastetta pelkkään klotsapiiniin. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa sähköhoitoon sai vasteen 50 % ja avoimessa ristikkäistutkimuksessa 47 % potilaista.

Sähköhoito lievitti etenkin skitsofrenian positiivisia oireita, muttei tehonnut negatiivisiin oireisiin. Sähköhoito ei heikentänyt merkittävästi potilaiden kognitioita, koska sen aiheuttamia ohimeneviä muistihäiriöitä kompensoi ajattelun hajanaisuuden lievittyminen. Millään tutkitulla hoitomuodolla ei tässä vaikeassa potilasryhmässä ole aiemmin saatu yhtä hyviä tuloksia.

Kun psykiatrinen sähköhoito otettiin käyttöön 1930-luvulla, olivat skitsofreniapotilaat uuden hoitomuodon tärkein kohderyhmä. 1950-luvulta alkaen antipsykootit kuitenkin syrjäyttivät sähköhoidon skitsofrenian hoidossa – ”Yksi lensi yli käenpesän” -elokuvan myötävaikutuksella – ja viime vuosikymmeninä sähköhoitoa on käytetty pääosin vaikeaan masennukseen ja katatoniaan.

Suomessa sähköhoito on käytettävissä lähes kaikissa vaikeahoitoista skitsofreniaa hoitavissa yksiköissä, ja sitä voidaan antaa myös polikliinisesti. Masennuksen uusiutumista voidaan usein ehkäistä 4–6 viikon välein annettavalla ylläpitosähköhoidolla. Jos ylläpitosähköhoito osoittautuu tehokkaaksi myös vaikeahoitoisessa skitsofreniassa, sähköhoidon nykyistä runsaammalla käytöllä voidaan ehkä tulevaisuudessa merkittävästi parantaa tuhansien potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

Lähde:
Petrides G, Malur C, Braga RJ ym. Electroconvulsive therapy augmentation in clozapine-resistant schizophrenia: a prospective, randomized study. Am J Psychiatry 2015;172:52–8.

Kirjoittanut:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva:
Panthermedia