Simvastatiinin yhteisvaikutukset päivitettiin

Simvastatiinin yhteisvaikutukset päivitettiin Kuva 1 / 1

Britannian lääkeviranomainen (MHRA) on julkaissut päivityksen lääkkeistä, joiden yhteiskäyttö simvastatiinin kanssa lisää lihasvaivojen ja mm. rabdomyolyysin vaaraa.

Vasta-aiheisia yhteiskäytössä ovat muun muassa itra- ja ketokonatsoli, erytro- ja klaritromysiini, siklosporiini, danatsoli, gemfibrotsiili ja HIV-lääkkeistä proteaasin estäjät.

Simvastatiinin annos on laskettava 
20 mg:aan, jos potilas käyttää amiodaronia, amlodipiinia, verapamiilia tai diltiatseemia. Fusidiinihappoa käyttäviä on seurattava tarkoin, ja greippimehun käyttöä on vältettävä.

Simvastatiini on eniten käytetty statiini Suomessa. Täydellinen ohjeistus on luettavissa lähteestä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä
professori
Kuva: Panthermedia

Uutinen Lääkärilehdestä 37/2012

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi

  • Hae lisätietoja Terveyskirjastosta: Statiinit