Statiineja ei tarvita elämän loppuvaiheessa

Elinajassa ei ollut eroa ryhmien kesken. Statiinilääkityksen lopettaneiden elämänlaatu oli vähän parempi kuin lääkitystä jatkaneiden.

Elämän viimeisten kuukausien aikana voinnin ja ruokahalun heikentyessä lääkkeiden suuri määrä voi tuntua potilaasta vastenmieliseltä ja lääkkeistä voi olla potilaalle myös selvää haittaa. Silloin onkin syytä tarkkaan harkita, mitä lääkkeitä potilas todella tarvitsee, ja luopua vähemmän tärkeistä tableteista. Statiinilääkityksen lopettaminen on turvallista elämän loppuvaiheen hoidon aikana.

Tutkimuksessa oli mukana 381 potilasta, joilla oli etenevä, kuolemaan johtava sairaus. Potilaista 22 % sairasti kognitiota heikentävää neurologista sairautta ja 49 % sairasti syöpää. Potilaille oli aikanaan aloitettu statiinilääkitys, tavallisimmin sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyksi. Kaikkien potilaiden elinajan ennuste oli kuukaudesta vuoteen. Potilaat satunnaistettiin joko jatkamaan tai lopettamaan statiinilääkitys.

Elinajassa ei ollut eroa ryhmien kesken. Statiinilääkityksen lopettaneiden elämänlaatu oli vähän parempi kuin lääkitystä jatkaneiden. Vain muutamilla potilailla oli sydän- ja verisuonitautitapahtumia (13 vs. 11, ei tilastollisesti merkitsevää eroa).

Tutkimus vahvistaa sen kliinisessä työssäkin havaitun tosiseikan, että elämän loppuvaiheessa kannattaa keskittyä merkittävien oireiden hoitoon ja luopua sellaisista lääkkeistä, joilla ei ole merkitystä potilaan senhetkisen voinnin kannalta.

Lue myös: Statiinit ja haurastuminen

Lähde:
Kutner J, Blatchford P, Taylor D, ym. Safety and benefit of discontinuing statin therapy in the setting of advanced, life-limiting illness. A Randomised clinical trial. JAMA Intern Med 2015;175:691-700.

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 22/15.