Statiinihoito ei vähentänyt murtumariskiä

Havainnointitutkimusten mukaan statiinihoito saattaisi olla yhteydessä pienempään murtumariskiin, mutta satunnaistettu tutkimusnäyttö asiasta on ollut vähäistä.

Luunmurtumien riski ei vähentynyt statiinihoidolla. JAMA Internal Medicine –lehden tutkimuksessa osallistujille annettiin päivittäin 20 mg:aa rosuvastatiinia tai lumetta.

Kansainvälisessä, satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa oli mukana 17 802 osanottajaa. Tutkittavina olivat yli 50-vuotiaat miehet ja yli 60-vuotiaat naiset, joiden CRP-pitoisuudet olivat vähintään 2 mg/L. Osallistujat tutkittiin vuosina 2003–2006. Mediaaniseuranta-aika oli 1,9 vuotta.

Rosuvastatiinia ottaneessa ryhmässä murtumia oli 221, ja lumetta saaneessa ryhmässä niitä esiintyi 210. Kohonnut CRP-pitoisuus lähtötilanteessa ei ollut yhteydessä suurentuneeseen murtumariskiin.

Havainnointitutkimusten mukaan statiinihoito saattaisi olla yhteydessä pienempään murtumariskiin, mutta satunnaistettu tutkimusnäyttö asiasta on ollut vähäistä.

JAMA Internal Medicine –lehden tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vähentääkö statiinihoito murtumariskiä ja ovatko C-reaktiivisen proteiinin pitoisuudet lähtötilanteessa yhteydessä murtumariskiin. Tulehduksella on keskeinen merkitys sekä osteoporoosin että sydän- ja verisuonitautien kehityksessä.

Lähde:
JAMA Internal Medicine

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia